Vláda ženie mestá a obce na pokraj svojich finančných možností! Z tejto situácie si majú pomôcť šetrením

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Finančná kondícia slovenských miest sa zhoršuje. Potvrdzujú to výsledky analýzy INEKO, ktoré sa týkajú hospodárenia samosprávy.


 INEKO to pripisuje najmä koronakríze, pretože aj tá sa podpísala pod horšie výsledky po roku 2020. Podľa Únie miest Slovenska (ÚMS) však mali na hospodárenie miest vplyv aj legislatívne zmeny a zásahy do systému financovania zo strany centrálnej vlády SR, poslancov NR SR, ale najmä neschopnosť prispôsobiť parametre financovania miest novým rámcovým podmienkam. V tlačovej správe o tom informovala ÚMS. ÚMS uvádza, že zatiaľ čo rozhodnutie vládnej koalície podporovať zamestnanosť a postupne zvyšovať odmeňovanie vo verejnom sektore bolo v prospech príjmov miest, ukladanie nových úloh bez finančného krytia, neuhrádzanie výkonov vykonávaných pre štátnu správu, alebo nákladov spojených z opatreniami počas pandémie, nedostupnosť eurofondov a iných investičných zdrojov spôsobili rast bežných výdavkov a dlhu. „Je síce potešujúce, že napriek tomu slovenské mestá zatiaľ následky pandémie zvládli, ale prognózy ukazujú, že ak nezmení centrálna vláda SR a poslanci NR SR postoj voči mestám, je ľahko možné, že sa ocitnú v problémoch s výrazným vplyvom na kvalitu života ich obyvateľov. Je smutné, že ani táto vládna koalícia nebola doteraz ochotná riešiť, spoločne s predstaviteľmi miest, ani len to, čo sama sľúbila vo svojom vládnom programe,“ uvádza výkonná viceprezidentka ÚMS Jana Červenáková.


ÚMS má obavy aj z verejne komunikovaných informácií o ďalšom zvyšovaní daňového bonusu, čo bude mať fatálny vplyv na príjmy samospráv, a to najmä v situácii, keď táto vládna koalícia odmieta serióznu diskusiu o úpravách financovania územnej samosprávy tak, ako to sľúbila vo svojom programovom vyhlásení. „Informácie o kompenzáciách sú neisté, nevieme do akej miery to štát myslí vážne, či naozaj budú, akou formou a kedy. Hospodárenie miest sa od roku 2020 zhoršuje, bežné výdavky a zadlženie narastá, ukrajuje čoraz viac z celkových príjmov. Predstavu vládnej koalície, že sa z tejto situácie môžu naše mestá dostať šetrením, považujeme za nezmysel. Bohužiaľ, ani pri európskych zdrojoch sa na skutočné potreby a požiadavky miest, na ich koncentráciu do centier rozvoja, dostatočne nemyslelo," dodáva ÚMS. ÚMS taktiež s ťažkosťou hľadá pozitíva v aktuálnom štátnom rozpočte, pretože predstavuje výber z rôznych foriem zla, „ale ukázal nám aj aktuálne nastavenie MF SR vo vzťahu k územnej samospráve, k sektorom v spoločnosti a významu vlastnej dôležitosti," uzavrela ÚMS. Únia miest Slovenska zastupuje aktuálne 61 členských miest, ktoré obhajujú záujmy vyše dvoch miliónov obyvateľov Slovenska.ZDROJ: 24hod.sk
ZDROJ FOTO: Teraz.sk