Vítaná zmena v materských školách: Možnosť prijímať deti cez prestup od nadchádzajúceho školského roku

Zdroj foto: bing.com

Nadchádzajúca školská sezóna prinesie do materských škôl Slovenska dôležitú zmenu. Minister školstva, Daniel Bútora, oznámil, že riaditelia materských škôl budú môcť prijímať deti aj cez prestup, pričom táto zmena bude účinná už od blížiaceho sa školského roka. Toto rozhodnutie má za cieľ uľahčiť situáciu rodičom a deťom, ktoré sa ocitnú v situácii, kedy je už dieťa prijaté v inej materskej škole, ale z rôznych dôvodov by sa rodičia rozhodli ukončiť jeho dochádzku v tejto škôlke a následne požiadajú o prijatie cez prestup do inej materskej školy.

 

Minister Daniel Bútora vysvetlil: „Toto rozhodnutie bude vydávané v prípade, ak je dieťa už prijaté v inej materskej škole, ale z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov sa rodičia rozhodnú ukončiť dochádzku dieťaťa v tejto škole a požiadajú o prijatie cez prestup do inej materskej školy.“ Týmto spôsobom sa otvára možnosť rodičom, aby lepšie prispôsobili vzdelávanie svojich detí ich aktuálnym potrebám a okolnostiam.

Samozrejme, predpokladom prijatia cez prestup do inej materskej školy je to, aby cieľová škôlka mala dostupné voľné kapacity. To zabezpečí, že nepríde k preplneniu a že nové deti budú mať primerané podmienky pre vzdelávanie.

Minister Bútora tiež zdôraznil, že táto zmena pomôže riešiť viaceré komplikácie, ktoré v tejto súvislosti v minulosti vznikali v praxi. Rodičia budú mať viac flexibilné možnosti voľby materskej školy pre svoje deti, čo by malo prispieť k ich lepšiemu vzdelávaniu a pohodliu.

Celkovo vzaté, táto nová možnosť cez prestup do materských škôl je vítaným krokom, ktorý by mal uľahčiť situáciu rodičom a prispieť k zlepšeniu vzdelávacieho prostredia pre deti v Slovensku.