Viac ako polovica Slovákov nie je spokojná s fungovaním demokracie

Ilustraèná snímka zo skladania poslaneckého s¾ubu poèas ustanovujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) VIII. volebného obdobia 20. marca 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Michal Svítok *** Local Caption *** politika slovenský parlament Národná rada NR NRSR parlamentné vo¾by 2020 8. volebné obdobie ustanovujúca schôdza prvé zasadnutie poslanecký s¾ub prísaha Ústava symboly noví poslanci novozvolení mandáty zaèiatok nový zákonodarný zbor
S fungovaním demokracie na Slovensku je spokojných 38 percent dospelej populácie. Naopak, 57 percent deklaruje nespokojnosť. 


Vyplýva to z prieskumu agentúry Median, ktorý sa realizoval od 11. do 20. decembra na vzorke 1001 respondentov. „Spokojné sú častejšie mladšie ročníky vo veku 30 až 39 rokov, ľudia s vysokoškolským vzdelaním, alebo obyvatelia Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Naopak, nespokojní sú častejšie ľudia vo veku 40 až 69 rokov, ľudia so stredoškolským vzdelaním, obyvatelia Banskobystrického a Prešovského kraja alebo živnostníci a pracujúci dôchodcovia,“ priblížila agentúra. Prieskum tiež ukázal, že 52 percent obyvateľov SR považuje súčasný režim na Slovensku za demokratický. „Častejšie ide o mladšie ročníky vo veku 18 - 39 rokov, ľudí so základným alebo vysokoškolským vzdelaním, obyvateľov Bratislavského a Trnavského kraja alebo ľudí s najvyššími príjmami,“ doplnila agentúra.


Naopak, 42 percent respondentov považuje súčasný režim na Slovensku za nedemokratický. Ide najmä o ľudí vo veku 40 až 69 rokov, ľudí so stredoškolským vzdelaním, obyvateľov Žilinského, Prešovského a Banskobystrického kraja. Zo základných ľudských práv a slobôd je pre obyvateľov SR podľa prieskumu najdôležitejšie právo na život, osobnú slobodu alebo slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery alebo slobodu pohybu. Najdôležitejšími základnými politickými právami sú pre Slovákov zase sloboda prejavu a právo na informácie, právo účasti na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou zástupcov alebo právo zhromažďovať sa.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook