Viac ako 85000 ľudí zo Slovenska a Česka poukázali na to, ako sú veľmi dôležité ľudské práva

Organizátori podujatia zdôraznili potrebu riešiť túto problematiku a podotkli, že každá obeť násilia je dôsledkom nášho bagatelizovania a prehliadania.
Za väčšiu ochranu detí pred násilím bubnovalo vyše 85.000 detí a dospelých naprieč Slovenskom a Českom. Podujatie sa konalo v piatok 18. novembra. TASR o tom informovali organizátori podujatia. „Viac ako 85.000 detí a dospelých naprieč celým Slovenskom a Českom dokázalo, že hlas detí je dôležitý. Zapojili sa školy, organizácie, komunity, ale aj mestá, firmy, banky, nadácie či polícia ČR i polícia SR. A to od Aša až po Čierne Pole,“ priblížili organizátori podujatia. Účasť podľa organizátorov dáva nádej, že téma ochrany detí pred násilím je pre spoločnosť dôležitá. Podčiarkli, že len dôsledné rešpektovanie a napĺňanie všetkých článkov Dohovoru o právach dieťaťa na všetkých úrovniach je cestou, ako pre deti vytvoriť bezpečný priestor na detstvo a život.Poukázali na uplynulé obdobie, pandémiu, vojnu na Ukrajine, násilie z nenávisti či vyhrotenie extrémizmu. „Situácia je náročná, napätie v spoločnosti je veľké. O to je dôležitejšie venovať sa ochrane tých najzraniteľnejších - detí. Deti z násilia 'nevyrastú'. Deti, ktoré rastú s násilím, si jeho následky nesú celý svoj život,“ upozornili. Patronát nad deviatym ročníkom Slovensko-českej bubnovačky prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová a splnomocnenkyňa vlády Českej republiky pre ľudské práva Klára Laurenčíková.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook