Veronika Remišová: „Schválený zákon je míľnikom v reforme eurofondov na Slovensku.“

ZDROJ FOTO: FB Veronika Remišová

Zákon o príspevkoch z fondov Európskej únie (EÚ), ktorý v stredu schválila Národná rada (NR) SR, je jedným z najdôležitejších míľnikov v najväčšej reforme eurofondov v histórii Slovenska.

Skonštatovala to ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí). Nový zákon podľa nej zakladá nový rámec a pravidlá pre čerpanie takmer 13 miliárd eur z európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období. Medzi hlavné zjednodušenia a zmeny, ktoré nový zákon prináša, patrí zníženie rozsahu aj obsahu vyžadovanej dokumentácie, zjednodušenie schvaľovacieho procesu, plná elektronizácia procesov a úplné odstránenie listinnej formy komunikácie a jednotný výkon kontroly verejného obstarávania prostredníctvom Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

„Európska legislatíva k eurofondom má viac ako 860 strán, preto sme stanovili, že nesmieme prijímať žiadnu ďalšiu byrokraciu nad rámec toho, čo od nás vyžaduje Brusel. Zaviedli sme desiatky zmien a opatrení, medzi iným aj výrazné zníženie rozsahu vyžadovanej dokumentácie, zjednodušenie schvaľovacieho procesu, plnú elektronizácia procesov a jednotný výkon kontroly verejného obstarávania,“ priblížila Remišová.

Základným zjednodušením v nových eurofondoch je jednotný program Slovensko, ktorý nahradí šesť doterajších operačných programov s rôznymi pravidlami, zjednoduší množstvo byrokratických procesov a o dve tretiny zredukuje počet orgánov, ktoré eurofondy doteraz riadili. „Medzi zásadné zmeny, ktoré nový zákon prináša, patrí tiež výkon kontroly verejného obstarávania. Doteraz to bola jedna z najviac problematických oblastí, kontrolu vykonávalo až 21 riadiacich a sprostredkovateľských orgánov,“ podotkla Remišová. Po novom bude kontrolu vykonávať už len ÚVO podľa jednotných pravidiel.

Zákon prináša aj väčšiu flexibilitu vo výzvach tak, aby sa mohli meniť a rýchlo reagovať na aktuálnu situáciu. Medzi ďalšie novinky patria väčšie možnosti pre žiadateľov odvolať sa proti rozhodnutiu riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu, prijímatelia tiež nebudú musieť opakovane predkladať dokumenty a údaje, ktoré už raz predložili. Remišová zároveň poznamenala, že nový zákon o eurofondoch bol schválený v čase, keď Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vedie rokovania s Európskou komisiou (EK) o partnerskej dohode a programe Slovensko.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk