Vědci ví jen jedno: Že nic neví. Zdravotní rizika 5G sítí jsou stále věcí výzkumu

Foto ilustrativní. Zdroj: Pixabay.com (free for commercial use)
Od vzniku prvního mobilního telefonu před více než padesáti lety se mobilní technologie neustále vyvíjí. S příchodem sítě 5G, která slibuje rychlejší datové přenosy a lepší konektivitu, však vzrostly obavy ohledně možných zdravotních rizik spojených s touto novou technologií.

I když telekomunikační společnosti a regulátoři tvrdí, že neexistují vědecké důkazy prokazující souvislost mezi zářením mobilních telefonů a zdravotními problémy, řada výzkumů a odborníků naznačuje opak. Studie prováděné od sedmdesátých let minulého století ukazují na možné spojení mezi zářením a neplodností, rakovinou, neuropsychiatrickými problémy a dalšími zdravotními potížemi. Petice od 180 mezinárodních vědců a lékařů vyvolala v roce 2017 požadavek na nezávislé posouzení potenciálních rizik spojených s 5G a předložili Evropské unii petici.

Studie o záření z mobilních telefonů zveřejněné před zavedením 5G v roce 2019 například prokázaly, že umístění telefonu v blízkosti ucha vede k absorpci záření mozkovými tkáněmi uvnitř lebky.

Je 5G horší než jeho předchůdci? Vědci nevědí. Zatímco 2G, 3G a 4G vysílají radiofrekvenční a mikrovlnné záření, 5G vysílá záření na milimetrových vlnách, které se liší tím, že pracují na vyšší frekvenci a umožňují rychlejší přenos signálu. Účinky na zdraví ale nejsou podložené. Vědci však vědí, že na rozdíl od mikrovlnného záření nemohou milimetrové vlny proniknout hluboko do těla. Mnoho vědců se proto domnívá, že 5G je bezpečné.

Ale je tu jiný problém. To, že mají milimetrové vlny, mají vyšší rychlost, tak se zároveň stávají slabšími a náchylnějšími k zablokování vodou, listím nebo zdmi. Z tohoto důvodu musí telekomunikační společnosti rozmístit více antén 5G a problém je na světě. Tyto antény přenášejí i signály 2G, 3G a 4G. Proto 5G podle této studie může představovat výraznější zdravotní hrozbu.

Foto ilustrativní. Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)

Co to je 5G?

5G je pátá generace technologie, která podporuje mobilní komunikaci a ve srovnání se 4G nabízí vyšší rychlosti, nižší latenci a jednotnější zážitek. Očekává se, že zahájí konstelaci nových vysokorychlostních služeb. Výhodami pak je i rychlost. S teoretickou rychlostí až 20 Gbps nabízí 5G datové rychlosti, které jsou řádově vyšší než 4G. A také zkracuje dobu, kterou síťovým zařízením trvá odpověď na příkazy. Další benefit je kapacita. 5G podporuje současné připojení mnohem více zařízení než 4G – podle některých odhadů až 10krát více na kilometr čtvereční. A v neposlední řadě 5G podporuje vznik nové generace interaktivních služeb založených na umělé inteligenci a strojovém učení.

Mezi výhody patří i to, že algoritmy zabezpečení 5G jsou komplexnější než ty, které podporuje standard 4G. Nicméně to nevylučuje, že se podniky nebudou muset řešit otázky kybernetické bezpečnosti. „Přestože aplikace přenášené sítěmi 5G mohou být šifrované, samotný standard postrádá end-to-end šifrování a nedostatek šifrování v rané fázi procesu připojení může ponechat podniky potenciálně otevřené útokům,“ vysvětlují. Potíž je ještě v pokrytí nebo viditelností či průnikem.

S rozvojem telekomunikačních sítí a příslibem vyšších rychlostí a větší konektivity 5G je toto téma stále důležitější.  Debata o možných zdravotních účincích technologie 5G je i nadále předmětem obav a kontroverzí. Většina výzkumníků se shoduje na tom, že je potřeba dalšího výzkumu, aby se lépe porozumělo možným vlivům této technologie na lidské zdraví.

Zdroj: Jrseco, Scientific Research , National Library of medicine, TechTarget Network, Technology.org