Vážne slová Igora Matoviča: „Na povalenie vlády stačí len jedno slovo!“

Igor Matovič naúísal emočný status. Každý je v napätí! Na povalenie vlády podľa neho stačí len jedno slovo – Odchádzame. Slovo, na ktoré môžu doplatiť milióny ľudí vo veľmi ťažkej dobe. Slovo, ktoré s istotou vráti k moci mafiánske časy. Strana SaS je dnes ochotná toto slovo vysloviť a povaliť už tretiu protikorupčnú demokratickú vládu.
„Veľmi si vážim dôveru poslancov aj predsedníctva OĽANO a ich postoj, že druhému vydieraniu Richarda Sulíka už nesmieme ustúpiť. Napriek tomu sme sa rozhodli pokúsiť o zastavenie SaS na ceste, ktorá nevyhnutne vedie Slovensko k návratu mafie k moci a dať túto ponuku. Veríme, že pri troche dobrej vôle SaS sa k nej postaví zodpovedne a ústretovo,“ napísal.
Keď bude týchto 10 požiadaviek na pomoc ľuďom a ochranu verejných financií schválených, Igor Matovič veľmi rád prijme ponuku Richarda Sulíka na spoločný odchod z ministerských funkcií.
„DOBRE BUDE … návrh na pomoc ľuďom, ochranu verejných financií a pokoj na Slovensku,“ dodal.
MATOVIČOVE PODMIENKY:
1. 200 EUR na dieťa
Vzhľadom potrebu kompenzácie rastu cien energií a po prihliadnutí na trvajúcu nespoluprácu ministerstva školstva pri tvorbe systému tzv. krúžkovného, ministerstvo financií (MF) navrhne zmenu, ktorá dočasne od 1.1.2023 do 31.8.2024 miesto krúžkovného zvýši prídavok na dieťa na 60 EUR a daňový bonus na 140 EUR pre všetky deti od 0 do 18 rokov. Stratu príjmov obcí spôsobenú touto zmenou štát obciam preplatí. Všetci poslanci SaS zmenu zákona podporia. V prípade ak Ústavný súd SR vyhlási ktorúkoľvek časť Rodinného balíčka za protiústavnú, poslanci SaS podporia zmeny navrhnuté MF s cieľom dosiahnuť podporu až 200 EUR mesačne pre každé dieťa od 0 do 18 rokov.
2. Štátny rozpočet na rok 2023
V riadnom termíne bude schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 2023, tak aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu, ktoré by v dnešnej dobe spôsobilo chaos vo financovaní fungovania úloh štátu. Všetci poslanci SaS zákon podporia.
3. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
Bude schválený ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, ktorého prijatie strana SaS už dva roky v parlamente blokuje. MF predloží úpravy novely a všetci poslanci SaS zákon podporia.
4. Stabilita dôchodkového systému
Bude schválený ústavný zákon o stabilite dôchodkového systému, potrebného mimo iného na zavedenie rodičovského bonusu a možnosti odchodu do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch, ktorého príprave strana SaS svojimi podmienkami dlhodobo bráni. Všetci poslanci SaS zákon podporia.
5. Finančná disciplína
Poslanci ani ministri za SaS nebudú predkladať návrhy s dopadom na verejné financie bez toho, aby nenavrhli zdroje, ktoré zabezpečia ich finančné krytie. Všetky návrhy s vplyvom na verejné financie, neodsúhlasené koaličnou radou a predložené na rokovanie septembrovej schôdze NR SR, poslanci SaS stiahnu z rokovania NR SR.
6. Nové zdroje príjmov štátu
Budú schválené nové sadzby daní na lieh a hazard podľa návrhu ministerstva financií. Bude zavedená nová daň z ruskej ropy a tranzitného plynovodu podľa návrhu MF. Bude zvýšený odvod regulovaných subjektov podľa návrhu MF a bude rozšírený okruh platiteľov odvodu. Všetci poslanci SaS zákony podporia.
Nové zdroje budú prerozdelené obyvateľom SR podľa návrhu MF na zmiernenie následkov inflácie a energetickej krízy. Všetci poslanci SaS návrhy na prerozdelenie nových zdrojov podporia.
7. Zmrazené ceny elektriny pre všetky domácnosti
Minister hospodárstva zabezpečí takú dohodu so Slovenskými Elektrárňami a.s., ktorou splní svoj verejný prísľub o zmrazených cenách elektriny pre všetky domácnosti bez dopadu na verejné financie, keďže na súčasný návrh ministra hospodárstva by drasticky doplatili domácnosti, ktoré kúria elektrinou.
8. Výhodné zmluvy na plyn pre všetky domácnosti
Minister hospodárstva zabezpečí, aby bol splnený jeho verejný prísľub na výhodné 4-ročné zmluvy na odber plynu pre všetky domácnosti ako aj výhodné kontrakty pre bytové domy bez dopadu na verejné financie.
9. Príspevok domácnostiam na plyn a teplo 250 miliónov €
Bude schválený zákon predložený ministerstvom financií, ktorý zabezpečí špeciálny príspevok domácnostiam na kompenzáciu vyšších cien plynu a tepla v roku 2023 v minimálnej výške 250 miliónov €. Všetci poslanci SaS zákon podporia.
10. Príspevok dôchodcom 150 miliónov €
Bude schválený jednorázový príspevok k starobným dôchodkom vo výške 50% z 13. dôchodku, vyplatený na jeseň roku 2022. Všetci poslanci SaS zákon podporia.
ZDROJ: FB Igor Matovič
ZDROJ: FB Igor Matovič