V ČR byl zahájen mezinárodní průzkum OECD mezi pacienty a praktickými lékaři ke zhodnocení poskytované zdravotní péče

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Zdravotní péče je termín používaný pro poskytování lékařských služeb a péče o zdraví jednotlivců a komunit. Zahrnuje širokou škálu služeb a procedur, které mají za cíl prevenci, diagnostiku, léčbu a rehabilitaci nemocí a zranění. Pacienti jsou nedílnou součástí celého tohoto systému, proto je zásadní jejich postoj.

Zdravotní péče je termín používaný pro poskytování lékařských služeb a péče o zdraví jednotlivců a komunit. Zahrnuje širokou škálu služeb a procedur, které mají za cíl prevenci, diagnostiku, léčbu a rehabilitaci nemocí a zranění. Pacienti jsou nedílnou součástí celého tohoto systému, proto je zásadní jejich postoj. Toho si bylo vědomo i ministerstvo zdravotnictví, které se zapojilo do průzkumu zdravotní péče z hlediska pacientů.

Ministerstvo zdravotnictví  podle tiskové zprávy se zapojilo do projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s názvem PaRIS (Patient Reported Indicators Surveys), který si klade za cíl zhodnotit poskytovanou zdravotní péči z pohledu pacientů (se zaměřením na osoby s chronickým onemocněním). ČR se zařadila mezi 20 zúčastněných zemí, ve kterých bude v následujících měsících probíhat dotazníkové šetření mezi praktickými lékaři a jejich pacienty.

„Projekt PaRIS je jeden z nejdůležitějších a největších projektů OECD v oblasti zdravotnictví, přičemž ČR patřila mezi nejaktivnější země při přípravě projektu již od jeho začátku v roce 2017. V uplynulých týdnech přešel projekt do své hlavní fáze, která spočívá v oslovování, sběru a následné analýze informací od praktických lékařů a jejich pacientů. Výsledky projektu nabídnou nejen cennou zpětnou vazbu, ale také upozorní na oblasti, které vyžadují systémovou změnu, tedy aby poskytovaná péče opravdu odpovídala potřebám lidí. V kontextu stárnutí obyvatelstva, kdy lidé s chronickými stavy tvoří nejrychleji rostoucí skupinu uživatelů zdravotní péče, bude zásadní disponovat indikátory přímo od chronických pacientů. Je třeba vyzdvihnout, že se jedná o první takto zacílený sběr dat v ČR, přičemž rozsah a zaměření průzkumu je jedinečné rovněž v mezinárodním kontextu“ uvedl ministr zdravotnictví Válek v tiskové zprávě.

Průzkum mezi praktickými lékaři a pacienty byl zahájen v květnu s termínem ukončení v říjnu 2023. Dle mezinárodní metodiky má ČR zajistit 100 dotazníků od ordinací praktických lékařů a 7500 dotazníků od pacientů (za každou ordinaci 75 pacientů). Oslovováni budou náhodně vybraní pacienti starší 45 let, kteří v posledních 6 měsících navštívili ordinaci praktického lékaře. Dotazníky budou pro pacienty k dispozici jak v elektronické, tak papírové formě.

Na základě zkušeností z pilotního průzkumu (proběhl v roce 2022) je pro naplnění daných kritérií potřeba oslovit 1000 ordinací praktických lékařů a jejich prostřednictvím 25 000 pacientů (250 pacientů za každou ordinaci). Účast v hlavním průzkumu je dobrovolná a odpovědi pacientů i praktických lékařů budou považovány za zcela důvěrné. Při vyhodnocování jednotlivých dotazníků budou veškerá data přísně anonymizována. Detailní finální zpráva, obsahující také národní doporučení, bude zveřejněna v průběhu roku 2024.

Projekt v ČR realizuje tzv. národní projektový manažer doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., který zajišťuje národní implementaci projektu spolu se svým týmem a za podpory Společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.