V Česku rozbehli podporu železničnej dopravy, Slovensko sa stále drží na chvoste Európy a prehliada svoj potenciál

Bratislava / Praha – Podpora predovšetkým nákladnej železničnej dopravy je hlavou témou naprieč celou Európou. Európska únia sa rozhodla, že rok 2021 sa stane európskym rokom železníc.

V Českej republike sa aj vďaka pri tejto príležitosti podarilo presadiť podporu obnoviteľných zdrojov energie pre železničných dopravcov. Tento krok umožní dopravcom získať od štátu až 230 miliónov korún každý rok po dobu až piatich rokov, čo je vzhľadom k neustálemu rastu cien za energie a všeobecnému prudkému nárastu cien naozaj potrebný až nevyhnutný krok.

V Českej republike pred pár týždňami prebehli parlamentné voľby  a program víťaznej strany  budí dojem, že by sa železničná preprava mohla stať jednou z priorít  pre v nasledujúcom vládnom období.

Krajiny ako Rakúsko, Maďarsko  či Taliansko podporujú železničnú prepravu presne tak, aby naplnili  stanovené ciele Green Deal. Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Európska komisia prijala súbor návrhov na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990. Slovenská republika však stále čaká na konci tohto celoeurópskeho trendu v prípade podpory železničnej osobnej a nákladnej dopravy.

Slovenskí dopravcovia nebudú môcť dlhodobo realizovať prepravu tovarov a materiálov s finančnou stratou. V prípade, že o túto schopnosť prídu, hrozí krajine kamiónový kolaps. Absentujúca podpora jednotlivých vozových zásielok a intermodálnej dopravy robí zo Slovenska krajinu, ktorá každým dňom stráca na konkurencieschopnosti voči iným štátom, čo je naozaj škoda, ak vezmeme do úvahy výbornú geografickú polohu krajiny pre transport materiálov po Hodvábnej ceste.