Uživatelé bytů budou asi informováni o spotřebě tepla a teplé vody každý měsíc

Uživatelé bytů zřejmě budou od roku 2024 dostávat údaje o spotřebě tepla a teplé vody z dálkových odečtů měřičů alespoň jednou měsíčně. 


Informační povinnost předpokládá vládní novela, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně-právní výbor beze změn. Novelu, která vychází z unijních předpisů, by měla horní komora projednat příští týden. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) již dříve varoval, že roční odklad informační povinnosti představuje riziko pokuty ze strany Evropské unie. Poslanci se ale přiklonili k tomu, že zavedení povinnosti už od příštího roku by přineslo aplikační problémy, senátní výbor se s tím ztotožnil. Povinnost informovat měsíčně o spotřebě budou muset do konce roku 2026 pouze ti poskytovatelé služeb, kteří už budou mít instalovány měřiče s možností odečtu na vzdálenost větší než 250 metrů. Nedopadne tak zatím zejména na malá společenství vlastníků jednotek nebo družstva. Od roku 2027 se má povinnost týkat údajů z měřičů, k jejichž odečtu není nutný přístup do jednotlivých bytů nebo nebytových prostor. Od tohoto roku budou muset být měřiče s dálkovým odečtem podle energetického zákona ve všech bytových domech. Kritici zaváděné povinnosti, stejně jako zástupci pronajímatelů bytů a nájemníků, již dříve varovali před tím, že s novou informační povinností vzrostou náklady na administrativu. Sněmovní verze novely proto v duchu jejich námitek zavádí odklad povinnosti a zpřesňuje vymezení měřičů. Zvýšení administrativních nákladů poskytovatelů služeb, jako jsou společenství vlastníků jednotek a vlastníci bytových domů včetně bytových družstev, nebude možné podle předkladatelů novely promítnout do cen služeb. Předloha počítá se zasíláním informací elektronickou formou. Zpoplatněno bude moci být podle novely jen listinné informování dopisem. Údaje budou moci poskytovatelé zpřístupňovat podle předlohy také dálkově prostřednictvím internetu na heslo a aktualizovat je tak často, jak to měřicí zařízení a používané systémy umožní. Uživatele bytů nebudou muset informovat o spotřebě tepla za období, v němž je nedodávali.


ZDROJ: ČTK

ZDROJ FOTO: Facebook