Uvoľňujú sa peniaze! Krajniak to zariadil

O novú pomoc treba požiadať, nepríde vám automaticky.Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, informovalo, že úrady práce vyplatia ďalším skupinám ľudí 100-eurový jednorazový príspevok v rámci pomoci, ktorú vláda vyčlenila na zmiernenie následkov inflácie a zvýšených životných nákladov.

Osoby z určených skupín môžu žiadosť podať e-mailom alebo priamo na príslušnom úrade práce v mieste svojho bydliska do konca augusta tohto roka. Osoby, ktoré sa starajú o nezaopatrené dieťa vo veku 6 až 18 rokov a osoby s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, môžu o pomoc požiadať až do 30. septembra. Pomoc je učená aj osobám nad 62 rokov, ktoré nepoberajú dôchodok, osobným asistentom a pre opatrovateľov, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie.

„Na žiadosti podané po uvedených termínoch sa neprihliada,“ upozornil rezort práce. Inflačná dotácia bude po schválení žiadosti poskytnutá v najbližšom výplatnom termíne sociálnych dávok a príspevkov.

Osoby, ktoré sa starajú o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, preukazujú podľa MPSVR splnenie podmienok na poskytnutie inflačnej pomoci potvrdením Sociálnej poisťovne. Osoba nad 62 rokov, ktorá nepoberá dôchodok, preukáže splnenie podmienok čestným vyhlásením.

Opatrovatelia a opatrovateľky, ktorí nepoberajú peňažný príspevok na opatrovanie, sa preukazujú dokladom príslušnej zdravotnej poisťovne, že boli poistencami či poistenkyňami štátu na verejné zdravotné poistenie za máj tohto roka.

Osobný asistent preukazuje splnenie podmienok na udelenie pomoci kópiou potvrdenia o odmenách, ktoré mu boli vyplatené ako osobnému asistentovi za 1. štvrťrok tohto roku.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: teraz.sk