Útvar hodnoty za peniaze má odporúčania pre lepšie fungovanie slovenských železníc

Stav slovenských železníc patrí v poslednej dobe medzi najpretriasanejšie témy. Sériu článkov s touto tematikou vydala aj redakcia Vysoká hra. Železničná spoločnosť Slovensko  (ZSSK), ktorá je zodpovedná za prevádzku vlakov, postupne zavádza racionalizačné opatrenia, ktoré majú viesť k efektívnejšiemu fungovaniu spoločnosti a lepším službám pre cestujúcich. Niektoré z nich čerpajú aj zo záverov vládneho auditu. Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) má odporúčania pre lepšie fungovanie a  zefektívnenie  slovenských železníc.

Na audite sa podieľali aj analytici ÚHP a zistenia z neho sme pretavili do konkrétnych odporúčaní. Pozreli sme sa na záujem o cestovanie vlakmi v rôznych krajinách, na hospodárenie ZSSK v porovnaní s inými železničnými spoločnosťami, na využívanie vozidiel a personálu aj na situáciu s dlhodobým plánovaním investícií.

Audit identifikoval veľa pozitívnych príležitostí, ako napríklad modernizáciu a digitalizáciu, pričom, prvým krokom je intenzívnejší predaj lístkov online cez aplikáciu a prostredníctvom automatov. Taktiež sa investovalo aj do obmeny starých vozidiel. „Teraz sa treba zamerať na elektrické rušne a opravovne,“ vyjadril ÚHP.  Zmena grafikonu znamená, bez potreby extra peňazí  viac vlakov a lepšie využitie existujúcej súpravy a personálu.

„Je fér voči verejnosti, aby boli odporúčania a zistenia verejné. Spísali sme preto príležitosti na zlepšenie a zverejnili ich na  webe,“ zhrnul ÚHP.

K auditu došlo preto, lebo vládny audit ZSSK je jedným z potrebných krokov smerujúcich k zlepšovaniu železničnej dopravy na Slovensku. Ministerstvo dopravy a ministerstvo financií sa k nemu zaviazali v spoločnom Memorande o spolupráci. Na základe tejto dohody sa do auditu zapojil aj Útvar hodnoty za peniaze.

Audit ukazuje, kde je priestor na zmenu, z čoho sa dá poučiť a aké opatrenia pomôžu dosiahnuť rovnaké alebo lepšie výsledky aj za menšiu sumu.

„Podobný audit bol vykonaný v roku 2019 pre ŽSR. Aj vtedy, aj teraz je cieľom jedno – aby vo výsledku jazdilo vlakmi viac ľudí,“ zhrnul ÚHP.