Úradnícka vláda zvažuje sprísniť alebo zrušiť možnosť odchodu do predčasného dôchodku po odpracovaní 40 rokov

Zdroj foto: ilustračné foto

Úradnícka vláda zvažuje dôležité zmeny týkajúce sa možnosti odchodu do predčasného dôchodku pre občanov, ktorí odpracovali 40 rokov. Táto možnosť bola zavedená ešte predchádzajúcim vládnym kabinetom. Teraz však úradnícka vláda uvažuje buď o sprísnení tejto možnosti alebo o jej úplnom zrušení. Tieto zmeny by mali pomôcť konsolidovať verejné financie, ale môžu ovplyvniť budúcich penzistov, ktorí plánujú ísť do dôchodku predčasne.

 

Odpracovanie 40 rokov umožňuje odchod do predčasného dôchodku, pričom táto možnosť otvorila dvere pre veľkú skupinu ľudí, ktorí by mohli využiť túto výhodu. Ekonomický expert Martin Šuster upozorňuje na možné dôsledky pre verejné financie, ktoré by sa mohli zhoršovať až o viac ako 0,3% HDP.

Poverený minister financií SR Michal Horváth zdôrazňuje potrebu razantných konsolidačných opatrení na ozdravenie verejných financií v Slovensku.

Ekonóm Vladimír Baláž z Prognostického ústavu Slovenskej Akadémie vied varuje, že zachovanie možnosti odchodu do predčasného dôchodku môže byť nákladné pre verejné financie. Pri dnešnej situácii v rozpočte si to nemôžeme dovoliť, a to najmä vzhľadom na situáciu na trhu práce.

Dôchodkový systém je pomerne dobre nastavený, a preto by mohlo byť potrebné zvážiť zmenu tejto možnosti, aby sa verejné financie nezaťažovali nadmernými nákladmi.

Návrh poverenej vlády Ľudovíta Ódora na zmenu alebo zrušenie podmienky odpracovaných 40 rokov nie je ešte záväzný a bude závisieť od rozhodnutia nového kabinetu. V prípade schválenia bude potrebné získať podporu minimálne 90 poslancov parlamentu.