Úrad verejného zdravotníctva odporúča školám dodržiavať viaceré opatrenia

V celom Bratislavskom kraji zatvorili pre zlú pandemickú situáciu 2. stupeò základných škôl a stredné školy. Na snímke profesorka biológie poèas dištanèného vyuèovania na Gymnáziu Ladislava Novomeského 14. decembra 2021 v Bratislave. FOTO TASR - Martin Baumann

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR odporúča vysokým školám a univerzitám pri príležitosti začiatku nového akademického roku používať dezinfekciu rúk či časté vetranie priestorov.

 

 

Vyplýva to zo stanoviska hlavného hygienika SR Jána Mikasa, ktoré má TASR k dispozícii. „Osoby by mali zvážiť používanie respirátorov nad rámec povinností, najmä v preplnených priestoroch (vrátane interiérov verejných budov), kde nie je možné dodržiavať odstupy,“ uvádza sa v stanovisku. Prekrytie horných dýchacích ciest ÚVZ SR dôrazne odporúča osobám s trvalo oslabenou imunitou, s chorobami srdca, pľúc, cukrovkou a s inými závažnými ochoreniami, ale aj seniorom. „Používanie respirátorov dôrazne odporúčame osobám, ktoré začali pociťovať príznaky ochorenia a osobám, ktoré sa vyskytli v blízkosti osôb s klinickými príznakmi ochorenia,“ uvádza sa v stanovisku.

V prevencii šírenia ochorenia COVID-19 odporúča ÚVZ SR naďalej zabezpečiť pri vstupe do interiéru budovy internátu, študentského domova možnosť dezinfekcie rúk, ale zabezpečiť i dostatočné množstvo dezinfekčných stojanov a papierových utierok na toaletách a ďalších priestoroch, kde je to potrebné. ÚVZ SR apeluje, aby sa v pravidelných intervaloch vykonávalo časté vetranie priestorov, pravidelne sa majú dezinfikovať aj dotykové plochy. V týchto dňoch sa na univerzitách a vysokých školách na Slovensku začína nový akademický rok 2022/2023. Vyučovať sa začína po dvoch rokoch pandémie v plnohodnotnom režime, teda prezenčnou formou.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk