Treba vyrábať viac vlastných potravín! Zhodnotila strana KDH

Mimoparlamentné KDH zhodnotilo Konferenciu o budúcnosti Európy (CoFoE).Strana by označila za úspech prehĺbenie záujmu slovenských občanov o európske témy. To by sa mohlo pretaviť do vyššej účasti v eurovoľbách. Oceňuje, že konferencia ponúkla možnosť diskutovať o tom, ako si občania predstavujú budúcnosť Európy.

„Ľudia očakávajú konkrétne riešenia, ktoré musia hľadať a prinášať všetci politickí aktéri v rámci svojich kompetencií, a to národní aj európski,“ uviedlo KDH s tým, že CoFoE má pomôcť posunúť dopredu celú Európu. „Netýka sa to výlučne inštitúcií EÚ.“

Pripomína, že z CoFoE vzišlo 49 odporúčaní a 300 opatrení. „Pri ich zohľadňovaní je kľúčové dôkladné dodržiavanie princípu subsidiarity. To znamená rozdelenie kompetencií medzi európske inštitúcie a členské štáty tak, ako to máme ukotvené v zakladajúcich zmluvách. V niektorých záveroch totiž vidíme nenáležité snahy o prerozdelenie právomocí. KDH zásadne odmieta zasahovanie do výlučných kompetencií členských štátov,“ doplnilo hnutie.

Pri požiadavkách poukazuje napríklad na zelenú transformáciu. Tá podľa KDH musí zohľadňovať sociálne dôsledky. „Tiež poukazujeme na to, že kroky, ktoré vedú k zelenej ekonomike, často disproporčne zaťažujú malé a stredné podniky,“ uviedlo KDH s tým, že občania žiadajú aj riešenie sociálnych tém. Mnohé z nich však podľa hnutia spadajú do kompetencie jednotlivých členských štátov.

„Silne rezonuje aj téma rýchleho technologického pokroku v dôsledku digitalizácie a narastajúceho používania umelej inteligencie. V jeho centre musí byť vždy človek a jeho dobro chránené vo všetkých súvisiacich politikách, ako na to neustále vyzývame spoločne s expertmi,“ doplnilo KDH.

Pripomína aj diskutovanú tému dvojitej kvality potravín. „Musíme jej predchádzať tak, aby všetci občania v EÚ mali na svojom stole rovnako kvalitné potraviny. Slovensko musí urobiť kroky k tomu, aby sme boli viac sebestační pri výrobe potravín. Je to dôležité z ekologického i bezpečnostného hľadiska,“ zdôraznilo KDH.

Hnutie ale nesúhlasí s odporúčaním v otázke volieb do Európskeho parlamentu, ktoré podporuje tzv. celoeurópsky okrsok. „Takáto reforma by totiž znevýhodnila menšie členské štáty v EÚ a vniesla neprehľadnosť do otázky samotných mandátov europoslancov.“

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: teraz.sk