Toto žiada združenie miest a obcí Slovenska! Čo na to vláda?

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Združenie miest a obcí Slovenska žiada envirorezort, aby nezvyšoval mieru vytriedenia komunálneho odpadu.
Ak samosprávy nedosiahnu stanovenú úroveň, budú automaticky vyradené z možnosti čerpať príspevky z Envirofondu. TASR o tom informoval ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. K návrhu nariadenia vlády, ktorým sa má úroveň zmeniť, zaslali zásadné pripomienky. Výška úrovne vytriedenia je podľa ministerstva životného prostredia aktualizovaná pre potrebu dosahovania cieľov a motivovania obcí zvyšovať jej úroveň. Požadovaná úroveň vytriedenia odpadu pre tento a nasledujúce roky je podľa aktuálne platnej legislatívy stanovená na 31 percent. Envirorezort navrhuje pre rok 2023 úroveň vytriedenia 40 percent, pre ďalšie roky 45 percent. Ak obce a mestá prídu o možnosť čerpať príspevok z Environmentálneho fondu, môže sa podľa ZMOS znížiť ich motivácia triediť. „Nedosiahnutím stanovenej vyššej miery vytriedenia nebudú môcť mestá a obce čerpať dotácie, čo môže mať za dôsledok znižovanie environmentálneho rozvoja miest a obcí,“ skonštatoval Kaliňák.

Združenie žiada doplniť návrh nariadenia vlády o analýzu, na základe ktorej boli stanovené jednotlivé sadzby za uloženie priemyselného odpadu a výstupu z úpravy zmesového odpadu na skládku odpadov. „Vzhľadom na proces tvorby materiálu nie je výška jednotlivých sadzieb podložená na odborných základoch,“ uviedlo. Tvrdí, že uloženie odpadu, ktorý neprešiel úpravou, bude pre samosprávy podľa údajov ministerstva predstavovať výdavky pre samosprávy v roku 2023 vo výške viac ako 10,5 milióna eur, v roku 2024 by to malo byť vyše 12,9 milióna eur. K navýšeniu výdavkov za uloženie odpadu je podľa ZMOS potrebné pripočítať výdavky na mechanicko-biologickú úpravu odpadu.


ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook