Toto považujem za veľmi dobrú správu! Vyhlásil minister práce Milan Krajniak

Na snímke z¾ava premiér Eduard Heger (O¼aNO), minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina), poslankyòa NR SR Jana Žitòanská a poslanec NR SR Juraj Šeliga (obaja Za ¾udí) poèas tlaèovej konferencie koalièných strán, na ktorej predstavili pomoc ¾uïom so zdražovaním v Bratislave v piatok 21. apríla 2022. FOTO TASR - Jakub Kotian *** Local Caption *** koalícia MPSVR

Nezamestnanosť v SR v júli 2022 klesla na úroveň 6,23 %.

 

V júni tohto roku miera evidovanej nezamestnanosti bola na hodnote 6,28 %. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina), za účasti generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karola Zimmera. „Celkovo nám nezamestnanosť klesla už na 6,23 %. V priebehu leta sa nám do evidencie dostávajú v júni, v júli absolventi. Napriek tomu pokles nezamestnanosti trvá. Ešte stále máme priestor, najmä na východnom Slovensku a na strednom Slovensku, na ďalšie znižovanie nezamestnanosti. Budeme v tom pokračovať, najlepšie ako vieme,“ priblížil Krajniak. Počas posledného roka podľa neho klesol počet nezamestnaných o 38.654.

 

 

„To považujem za veľmi dobrú správu. To je (počtom) väčšie okresné mesto,“ poznamenal minister práce. „Keď sme si rozdelili okresy, tak s mierou nezamestnanosti do 3 % máme štyri okresy, s mierou nezamestnanosti do 4 % je 17 okresov, s mierou nezamestnanosti do 5 % je 15 okresov. Toto sú tie regióny, v ktorých považujeme nezamestnanosť za stabilizovanú, blízku tzv. prirodzenej miere nezamestnanosti. Tam neočakávame, že by nezamestnanosť mala nejako výrazne klesať,“ zdôraznil Krajniak.

 

 

Rezort práce chce preto podľa jeho slov klásť väčší dôraz na riešenie problému dlhodobej nezamestnanosti. „Počet dlhodobo nezamestnaných v priebehu posledného roka išiel dolu takmer o 16.000,“ podčiarkol minister. „Projekt ‚Chyť sa svojej šance‘ je zameraný na znevýhodnených uchádzačov. Približne šestina poklesu nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov sa odvíja od tohto projektu. Projekt má tri opatrenia, a to podpora samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), podpora mentorovaného zapracovania ako súčasti pracovného pomeru znevýhodnených a mladých uchádzačov a podpora znevýhodnených uchádzačov. K 12. augustu máme celkom prijatých 6451 žiadostí na 7779 miest. Žiadatelia žiadajú 31,91 milióna eur. Už sme zazmluvnili 24,46 milióna eur,“ doplnil Zimmer.

 

ZDROJ: Teraz.sk

ZDROJ FOTO: Teraz.sk