Toto čaká poslancov za nevhodné správanie. Chystajú návrh, ktorý by mal zaviesť zmeny!

V prípade, že by poslanec Národnej rady (NR) SR nechcel opustiť rokovaciu sálu ani po vykázaní a opakovanom upozornení, mali by mu hroziť tisícové pokuty. Ak ani v tom prípade neopustí sálu, na rad by mohla prísť parlamentná stráž, ktorá ho vyvedie. Uviedol to poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga. V koalícii podľa neho chystajú návrh, ktorý by mal zaviesť zmeny pri problémoch so správaním niektorých poslancov. Rokovania o finálnom znení ešte nie sú uzavreté.

Šeliga tvrdí, že pri narúšaní poriadku treba ísť cestou vysokých pokút. „Mechanizmus by mohol byť taký, že vykážem ťa, neodchádzaš, upozorním ťa. Ak ani vtedy neodídeš, dostaneš pokutu v sume desiatich, dvanástich až pätnástich tisícoch eur. Keď ani vtedy neodídeš, až vtedy ťa zoberie parlamentná stráž von,“ povedal.

Ak by mali poslancov hneď vyvádzať von napríklad policajti, bol by z toho podľa Šeligu cirkus. Dodal, že účelom parlamentnej stráže musí byť poriadok. „Aj predseda Kollár povedal, že ak bude mať niekto zaplatiť 12 000 eur za to, že robí neporiadok v sále, tak si to dvakrát rozmyslí,“ doplnil.

Pozmeňujúci návrh týkajúci sa parlamentnej stráže by mal byť súčasťou novely rokovacieho poriadku NR SR, ktorá má priniesť úpravu, aby bolo možné vykázať poslanca aj z rokovania parlamentného výboru.

V pléne NR SR sa v uplynulom období riešilo nevhodné správanie poslancov. Išlo o narúšanie poriadku či obliatie poslancov a hlasovacích zariadení. Predsedajúci schôdze vykázal niekoľkých poslancov z rokovania, no tí odmietli opustiť rokovaciu sálu.

Rokovací poriadok parlamentu hovorí, že predsedajúci na schôdzi vyzve zachovať poriadok poslanca, ktorý prekročil hranice slušnosti alebo narúša priebeh rokovania. Ak výzva na zachovanie poriadku nevedie u poslanca k náprave, predsedajúci vykáže poslanca z rokovacej sály až do skončenia rokovania v tom istom dni. V rokovacej sále je zakázané používanie mobilných telefónov, vnášanie transparentov či jedla.

Vykázanie z rokovacej sály sa považuje za neospravedlnenú neúčasť na rokovacom dni schôdze. Ak sa poslanec bez riadneho ospravedlnenia nezúčastní najmenej na dvoch rokovacích dňoch schôdzí NR SR alebo jej výborov v rámci mesiaca, stráca nárok na polovicu platu. V prípade štyroch neospravedlnených dní stráca nárok na celý plat.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: bystricoviny.sk