Toľko poskytol rezort školstva zo štátneho rozpočtu? Určite sa žiaci potešia.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v tomto roku príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu na blížiaci sa školský rok 2022/2023 vo výške 11.511.244 eur.

Tento príspevok na edukačné publikácie zo štátneho rozpočtu bol poskytnutý v máji. „Z Plánu obnovy a odolnosti SR poskytlo Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR prostriedky mechanizmu na edukačné publikácie pre cudzie jazyky vo výške 7.667.146 eur,“ priblížili z rezortu.

 

„Pre naplnenie požiadaviek škôl na nákup potrebných edukačných publikácií sa príspevok na nich prideľuje podľa počtu žiakov jednotlivých ročníkov školy podľa stavu k 15. septembru bežného školského roka alebo podľa stavu k 15. septembru nového školského roka a výšky príspevku na edukačné publikácie na žiaka príslušného ročníka a druhu školy určeného a zverejneného ministerstvom na webovom sídle ministerstva v závislosti od disponibilného objemu finančných prostriedkov ministerstva,“ uviedli z ministerstva školstva.

 

V prípade výrazného nárastu počtu žiakov v novom školskom roku môžu školy požiadať o dofinancovanie príspevku na edukačné publikácie. Trh s učebnicami sa otváral postupne po nástupe nového ministerstva školstva. „V roku 2021 boli ministerstvom pridelené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na príspevok na učebnice vo výške 12.004.793 eur,“ doplnili z ministerstva. V roku 2020 bolo zo štátneho rozpočtu na tento účel pridelených 13.937.195 eur.

 

ZDROJ: Teraz.sk

ZDROJ FOTO: Teraz.sk