Tešíme sa, že u nás privítame kardinála! Jeho program na Slovensku prezradil tajomník Ružička

Taliansky kardinál Mauro Piacenza, bývalý prefekt Kongregácie pre klerikov, príde na Slovensko.

 

Vystúpi na medzinárodnej konferencii o Enchiridone odpustkov, ktorá bude v sobotu 1. októbra v aule Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. Informuje o tom Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na svojom webe. Súčasný hlavný pápežský penitenciár vystúpi počas sympózia s prednáškou s názvom Starobylý poklad, obnovená pastorácia. Podujatie organizuje KBS s Rímskokatolíckou cyrilometodskou bohosloveckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave – Kňazským seminárom sv. Gorazda v Nitre.

 

„Tešíme sa, že u nás privítame kardinála Maura Piacenzu. Ide o podujatie, na ktorom predstavíme oficiálny dokument katolíckej cirkvi vydaný Apoštolskou penitenciáriou,“ povedal výkonný tajomník KBS Ivan Ružička. Ako doplnil, ide o takzvaný Enchiridon odpustkov, vyjadruje učenie cirkvi o odpustkoch a stanovuje normy pre ich používanie v súčasnosti. Piacenza príde na Slovensko v piatok (30. 9.), pricestuje na pozvanie KBS. V sobotu 1. októbra má naplánovaný program v Nitre. Program ukončí v nedeľu (2. 10.), sláviť bude verejnú svätú omšu. Následne odcestuje späť do Ríma. Na Slovensku bol Piacenza už viackrát.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk