Takéto zmeny pripravuje vláda v areáli Bratislavského hradu

Kancelária Národnej rady (NR) SR chce zabezpečiť sezónne javisko a hľadisko na Leopoldovo nádvorie v areáli Bratislavského hradu.

 

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená vo vestníku na webe Úradu pre verejné obstarávanie. Predpokladaná hodnota celej zákazky je 179.278 eur bez DPH. „Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác je dodávka a montáž sezónneho javiska a hľadiska na Leopoldovom nádvorí Bratislavského hradu, ich uvedenie do prevádzky schopného stavu na základe statického posudku vypracovaného a dodaného uchádzačom / zhotoviteľom,“ píše sa vo výzve.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk