Svrčekov návrh prekvapil aj predsedu, ide podľa neho mimo rámca

Poslanec Národnej rady (NR) SR Miloš Svrček (Sme rodina) chce zmeniť lehotu na vyhlásenie parlamentných volieb.
K uzneseniu o skrátení volebného obdobia predložil pozmeňujúci návrh, ktorý by umožnil vyhlásiť voľby už 242 dní predo dňom ich konania. Predčasné voľby by sa podľa neho dali vyhlásiť od 1. februára. Pozmeňujúci návrh podal aj Boris Susko (Smer-SD). Týka sa napríklad kontrolnej činnosti parlamentu vo vzťahu k dočasne poverenej vláde. Predložený návrh uznesenia hovorí o tom, že predseda NR SR má vyhlásiť voľby najskôr 130 dní a najneskôr 110 dní predo dňom ich konania. Zdôrazňuje potrebu dohodnúť sa na termíne volieb, pretože úradnícka vláda podľa neho nemá zdroj moci od občanov. Za ideálny termín považuje máj.

Svrčekov návrh prekvapil predsedu ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka (OĽANO). Ide podľa neho mimo rámca diskusií strán bývalej koalície. Pôvodný termín podľa neho zabezpečuje "fair play" pre najbližšie aj skrátené voľby. Suskov návrh hovorí o tom, že parlament si vyhradzuje právo prerokúvať návrhy právne záväzných aktov a iných aktov EÚ, ako aj schvaľovať stanoviská SR k týmto návrhom, o ktorých budú rokovať orgány EÚ. Navrhuje priebežné vykonávanie kontrolnej činnosti NR SR, výborov a poslancov vo vzťahu k dočasne poverenej vláde. Odôvodnil to tým, že odvolaná vláda nemôže rozhodovať o zásadných opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky. To sa podľa neho týka aj rozhodnutí o čerpaní peňazí z eurofondov vrátane plánu obnovy. Susko zároveň navrhuje, aby parlament požiadal poverenú vládu nerobiť zásadné zmeny napríklad v organizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti, čím myslí aj rušenie nemocníc v regiónoch.


ZDROJ: info.sk
ZDROJ FOTO: Facebook