Súdna rada nedostala ani jeden návrh na sudcovské pozície na Všeobecnom súde EÚ!

Na snímke predseda Súdnej rady SR Ján Mazák poèas zasadnutia Súdnej rady SR, ktorá ma na programe vo¾bu kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie (EÚ), vo¾bu kandidátky na dodatoènú sudkyòu Všeobecného súdu EÚ a vo¾bu podpredsedníèky Najvyššieho súdu (NS) SR 21. septembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Jakub Kotian

Bratislava – Súdna rada SR opäť nedostala ani jeden návrh na kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ. Súdna rada SR o tom informuje na svojej webovej stránke. Nové voľby by sa mali konať 17. marca, oprávnené subjekty môžu predkladať návrhy do 11. februára do 15.00 h.

Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák opakovane vyhlasuje voľby na tieto dva posty. „V novembri minulého roka však musel zrušiť v poradí už štvrté voľby. Dôvodom bolo, že Súdnej rade do zákonom stanovenej lehoty nebol doručený žiaden návrh na kandidátov na tieto funkcie. Situácia sa zopakovala aj tentoraz a ani na piaty pokus sa nepodarilo nájsť vhodných kandidátov,“ uviedli na webe rady.

Povinnosť SR nominovať dvoch kandidátov na Všeobecný súd EÚ pretrváva aj naďalej. Po odobrení Súdnou radou SR navrhuje kandidáta vláda. Potom sa musí podrobiť vypočutiu pred poradným panelom Rady EÚ. „Posudzujú sa nielen právnické schopnosti kandidáta, ale tiež profesionálne skúsenosti, znalosti jazykov, schopnosť vykonávať funkciu sudcu a morálna integrita,“ informovala rada.

Súčasný mandát uplynie 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ 31. augusta 2022. Slovensko už druhé funkčné obdobie zastupuje Juraj Schwarcz, v rokoch 2004 až 2009 to bol Daniel Šváby.

Miesto dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ sa snaží Slovensko obsadiť od septembra 2016. V posledných prípadoch oprávnené subjekty nepredložili do voľby žiadne návrhy. Predtým poradný výbor Rady EÚ neodporučil obsadenie pozície dodatočného sudcu Martinou Jánošíkovou. Neúspešnými kandidátmi boli v minulosti aj Michal Kučera, Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana.

Všeobecný súd EÚ je súčasťou Súdneho dvora EÚ. Funkčné obdobie sudcov je šesť rokov. Rovnako ako Súdny dvor EÚ, aj Všeobecný súd EÚ sídli v Luxemburgu.

Úlohou všeobecného súdu je poskytovať výklad právnych predpisov EÚ, aby sa zabezpečilo ich rovnaké uplatňovanie vo všetkých členských krajinách Únie. Rozhoduje tiež právne spory medzi vládami členských štátov a inštitúciami EÚ. Obrátiť sa naň môžu i jednotlivci, spoločnosti alebo organizácie.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk