Sudca ŠTS Michal Truban: Sudkyňa Záleská koná aj v prípade, v ktorom je Tódová poškodená! Naozaj je nestranná?

Zdroj foto: reprofoto

V slovenskom právnom a médiovom prostredí sa v poslednom čase rozvíja kontroverzná kauza týkajúca sa vzťahu medzi novinárkou Denníka N Tódovou a sudkyňou Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Záleskou. Celá situácia vyvoláva otázky o transparentnosti, nestrannosti a zákonnosti rozhodovaní v súdnych veciach. V tejto súvislosti sa zapojil aj sudca ŠTS Michal Truban, ktorý spochybňuje nestrannosť sudkyne Záleskej vo veciach, ktoré sa dotýkajú novinárky Tódovej.

 

Kauza, ktorá má vplyv na fungovanie právneho štátu a princípov spravodlivosti, sa stáva stredobodom diskusie. Predseda ŠTS Ján Mazák a ďalší hovoria o práve na súkromie a rodinu, no zároveň sa kladú otázky o tom, do akej miery môže súkromný vzťah ovplyvniť rozhodovanie sudkyne vo verejných záležitostiach.

Sudca ŠTS Michal Truban v nedávnom stanovisku konštatoval, že „od momentu ako nastúpila Záleská na ŠTS v roku 2018, začalo dochádzať k situáciám, kedy novinárka Tódová začala o mne písať svoje články.“ Tieto články, podľa Trubana, obsahujú nenávistné prejavy a účelové podsúvanie nepravdivých informácií, ktoré majú za cieľ diskreditovať jeho osobu.

Zároveň Truban upozornil na fakt, že novinárka Tódová zverejnila aj informácie, ktoré boli z vnútorného prostredia súdu a týkali sa činnosti súdu a sudcov. Tieto informácie podľa neho neboli verejne dostupné a sudkyňa Záleská mohla mať prístup k týmto vnútorným záležitostiam.

Sudca Truban tiež naznačuje, že sudkyňa Záleská by mala prehodnotiť svoju nestrannosť vo veciach, ktoré sa týkajú novinárky Tódovej, a zvážiť, či by nemala oznámiť svoju zaujatosť. Truban poukazuje na to, že sudkyňa Záleská mala vedomosť o informáciách, ktoré sa týkali jeho osoby a činnosti súdu, a mohla byť zaujatá voči veciam, ktoré sa týkali Tódovej.

Celá situácia prináša otázky o nestrannosti sudcov, transparentnosti rozhodovania a ochrane práv občanov. Sudca ŠTS Michal Truban svojím stanoviskom naznačuje, že v tejto kauze môže dôjsť k porušeniu princípov spravodlivosti a rovnosti pred zákonom. Diskusia o tejto problematike bude určite pokračovať a je dôležité, aby sa našli odpovede a riešenia, ktoré zabezpečia integritu súdnictva a dôveru verejnosti voči súdnym inštitúciám.