Sú naozaj nevyhnutné tieto úpravy súdneho poriadku?

Na snímke plénum poèas 63. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 30. marca 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR zaèali v stredu krátko predpoludním rokova o opoziènom návrhu na odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (O¼ANO) z funkcie. Mimoriadnu schôdzu inicioval Smer-SD. Na rokovanie prišli okrem Mikulca aj viacerí èlenovia vlády vrátane premiéra Eduarda Hegera (O¼ANO). Pod¾a opozície minister nezvláda riadenie uteèeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a zveril ho menším súkromným firmám. FOTO TASR - Jaroslav Novák
Najvyšší správny súd (NSS) SR by mohol mať pri volebných sťažnostiach dlhšiu lehotu na rozhodnutie.
Predĺžiť by sa mohla z 30 na 90 dní. Vyplýva to z novely Správneho súdneho poriadku, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v stredu posunuli do druhého čítania. Predkladatelia vysvetlili, že súčasťou reformy justície schválenej koncom roka 2020 bol aj presun agendy súdnej kontroly volieb do orgánov územnej samosprávy. Táto predtým patrila do právomoci Ústavného súdu SR a od augusta 2021 prešla do právomoci NSS SR. „Avšak bez toho, aby mal NSS SR k dispozícii potrebné nástroje a mechanizmy na efektívne rozhodovanie v tejto agende bez prieťahov,“ vysvetlili predkladatelia novely. Keďže voľby do orgánov územnej samosprávy sú vyhlásené na 29. októbra 2022, označili autori návrhu za nevyhnutné upraviť Správny súdny poriadok tak, ako bolo v minulosti upravené konanie v tejto agende pred Ústavným súdom SR.

Predkladatelia okrem iného navrhujú, aby NSS SR mohol odmietnuť žalobu v konaní vo veciach ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy aj vtedy, keď je zrejmé, že by jej nebolo možné vyhovieť. „Prijať rozhodnutie o odmietnutí žaloby z tohto dôvodu možno len jednomyseľne,“ píše sa v návrhu. Upustilo by sa aj od povinnosti rozhodovať o žalobe na pojednávaní. „Správny súd rozhoduje o žalobe spravidla bez pojednávania, pojednávanie môže nariadiť, ak to považuje za potrebné,“ hovorí návrh. NSS SR začal svoju činnosť vykonávať na začiatku augusta 2021. Hierarchicky má postavenie ako Najvyšší súd SR. Okrem odvolacej správnej agendy a disciplinárok sudcov, prokurátorov, notárov i exekútorov má za úlohu rozhodovať aj o volebných sťažnostiach. Táto úloha predtým patrila Ústavnému súdu SR.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk