Střet zájmů ředitele VTÚ Kašpárka v případě LÚV a jeho tvrdá kritika od odcházejícího obchodního ředitele Kováře. Jsou ohroženy strategické zakázky AČR?

ZDROJ FOTO: VTÚ

Naše redakce oslovila nového ředitele státního podniku VTÚ Jiřího Kašpárka několika otázkami na téma jeho dosavadních zkušeností ve vedoucích pozicích, jeho kroků směrem k optimalizaci nejdůležitějších činností podniku. Hodnotit svého předchůdce Petra Novotného a odpovědět na otázku, v jaké kondici podnik přebírá, odmítl. Chtěli jsme také vědět, proč prakticky okamžitě po svém nástupu odvolal ředitele VTÚVM Stanislava Hudečka. Vycházíme z předpokladu, že nový ředitel by se měl nejprve podrobně se situací v podniku seznámit. Odpovědí je strohé, zjednodušeně řečeno: „protože můžu.“ V neděli rezignoval na svou funkci obchodní a marketingový ředitel VTÚ Petr Kovář – Kašpárka podrobil tvrdé kritice, a jeho výroky jsou v ostrém kontrastu s odpověďmi ředitele státního podniku na naše otázky.

1) Považujete své zkušenosti v oblasti obchodu a logistiky za dostatečné pro řízení státního podniku rozsahu VTÚ?

Jiří Kašpárek: Ano, jednoznačně považuji. Od roku 2007, tedy již přes 16 let, se pohybují na různých vedoucích pozicích spadajících pod resort Ministerstva obrany ČR. Mám zkušenosti s řízením firem, vytvářením strategických plánů i optimalizací organizačních struktur a výrobních procesů. Umím vést a motivovat podřízené a své spolupracovníky. Od roku 2014 do roku 2018 jsem byl například vedoucí Centra přípravy logistiky a služeb Ministerstva obrany ČR, v dalších letech jsem působil na pozici zástupce technicko-obchodního ředitele Vojenského technického ústavu, kde jsem se podílel také na řízení této významné státní firmy. Od roku 2021 jsem byl členem představenstva LOM Praha Trade, a.s. Kromě toho mám na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově vystudován obor Ekonomie.

Odcházející obchodní ředitel Petr Kovář v úvodu dopisu, kterým vysvětluje důvody své rezignace, píše: „Ve zkratce, za svou více než pětadvacetiletou praxi v oboru obchodu a projektového řízení jsem se nesetkal s tak katastrofální personální politikou a absolutní manažerskou nekompetencí jako u současného ředitele Ing. Jiřího Kašpárka. Na řadu mých upozornění, že jeho kroky, které zatím ve funkci učinil jsou více než problematické z pohledu etiky, zákonů této země a v důsledku nevratně poškozují státní podnik i klíčové přezbrojovací projekty Armády České republiky, Ing. Jiří Kašpárek nijak nereagoval, naopak aniž by vzal moje argumenty v sebemenší potaz v těchto krocích pokračuje.“

2) Jaký vztah podle Vás mají Vaše zkušenosti s principy řízení a velení vojenským jednotkám na zahraničních akcích k problematice řízení státního podniku?

Jiří Kašpárek: Každá zkušenost s vedením lidí, včetně vojenských jednotek, je dobrá pro řízení firmy. Ať již ve státním, či soukromém sektoru. Musíte lidem vysvětlit co po nich vyžadujete, přemýšlet strategicky a komunikovat. To je stejné ve vojenském i civilním sektoru. Armádní zkušenost mě naučila zachovávat za každé situace chladnou hlavu, jednat racionálně a promýšlet nejvýhodnější a nejlepší řešení. Rekonstrukční mise v Afghánistánu pro mě osobně byla pak další „vysokou“ školou pohybovat se a jednat s lidmi v krizí zmítané zemi.

Petr Kovář ovšem prezentuje zcela jiný obraz Kašpárkových schopností řídit firmu a komunikovat se zaměstnanci. Ve svém dopise vyjmenovává důvody své rezignace:

  • Ztráta důvěry v profesionální, odborné a kompetentní vedení státního podniku ze strany ředitele s.p. a dodržování základních společenských morálních principů,
  • nekomunikace se svými podřízenými,
  • odvolávání zkušených manažerů ve vedoucích pozicích s přímým dopadem na realizaci strategických projektů, ale i dopadem na bezpečnost podniku a následně i ČR, zde odvolání bezpečnostního ředitele,
  • nekompetentní a neprofesionální zásahy do personálního týmu, jehož jsem ředitelem, bez toho, aby mě o těchto změnách informoval,
  • povyšování zaměstnanců, kteří prokazatelně porušují podnikové normy a zneužívají benefitů státního podniku, povyšování zaměstnanců bez prokazatelných kompetencí a zkušeností do manažerských pozic, pouze za to, že jsou loajální k panu řediteli a jichž loajalitu si platí neopodstatněným zvýšením jejich mzdy,
  • znovu jmenování ředitele odštěpného závodu, který byl již dříve odvolán pro závažná manažerská pochybení,
  • neprofesionální chování při obchodních jednáních, které jsem zajišťoval, při kterých svým vystupováním dehonestuje tímto chováním ostatní kolegy ze státního podniku,
  • využívání prostředků státního podniku pro osobní potřebu a zájmy ředitele s.p.,
  • nerespektování podnikových norem a metodických nařízení. Nezájem o řešení zásadních problémů ve strategických projektech VTÚ.

3) Které oblasti činnosti VTÚ považujete za nejdůležitější a jakým způsobem je chcete optimalizovat?

Jiří Kašpárek: V současné napjaté mezinárodní situaci jsou významné všechny oblasti činnosti. My, jako jeden ze státních podniků spadajících pod MO ČR, poskytujeme servis a podporu naší armádě. Tu, která musí být připravena bránit nejenom naši zemi, ale pomáhat například také při živelných pohromách, či pandemiích. Jsem zde příliš krátce a jak jsem uvedl ve své předchozí odpovědi, budu se snažit hledat vždy nejvýhodnější a nejlepší řešení pro státní podnik a pro Armádu České republiky.

S tímto tvrzením je v ostrém kontrastu i závěr Kovářova dopisu: „Vzhledem k tomu, že pan ředitel Ing. Jiří Kašpárek neustále zdůrazňuje, že na svou funkci byl dosazen přímo nejužším vedením MO a požívá tak téměř „neomezené“ ochrany, a je tak imunní vůči jakýmkoliv stížnostem, nemohu se s čistým svědomím podílet na katastrofě do které je podnik veden, nemám ani žádnou další možnost, jak na situaci upozornit nadřízené, zbylo mi pouze toto řešení.“

4) Jak hodnotíte výkon funkce a výsledky svého předchůdce Ing. Petra Novotného? V jaké kondici státní podnik přebíráte?

Jiří Kašpárek: Ke svému předchůdci se nebudu vyjadřovat.

Zeptali jsme se znovu, v jaké kondici státní podnik podle mínění ředitele Kašpárka dnes je, ale odpověď již nepřišla. Svou otázkou míříme na fakt, který potvrdil před poslanci výboru pro obranu tehdejší náměstek pro řízení sekce majetkové Říha v prosinci 2022, když uvedl, že VTÚ měl během působení Petra Novotného ve funkci dobré ekonomické výsledky, a závazky vůči AČR plnil.

5) Na základě jakých poznatků, z jakých důvodů jste odvolal z funkce ředitele VTÚVM Stanislava Hudečka?

Jiří Kašpárek: Je to v mojí kompetenci vybírat si osoby, se kterými chci spolupracovat a se kterými plánuji státní podnik posouvat dál.

Bez odpovědi nechal ředitel Kašpárek doplňující otázku, měl-li vůči panu Hudečkovi nějaké výhrady, případně na základě čeho, protože jej odvolal bezprostředně po svém nástupu do funkce. Od 1. dubna vede odštěpný závod ve Slavičíně Ján Roman, který v jeho čele v minulosti již stál.

6) Jste autorem studie, která doporučuje pořídit pro armádu vozidla HMT 400 od společnost Supacat. Jakou roli bude hrát VTÚ pod Vaším vedením v této zakázce, co budete mít za úkol?

Jiří Kašpárek: Studie byla zpracována skupinou lidí, když jsem byl jedním z jejich členů. VTÚ v této zakázce nabízí vlastní vozidlo, které bylo pro tento účel vyvíjeno.

A v tomto ohledu bude více než důležité sledovat, jak bude zakázka dále probíhat. Mnohokrát odložená lhůta pro podání žádostí o účast v soutěži uplynula 4. dubna v 10 hodin. Kdo a jakým způsobem vyhodnotí, že případná snaha státního podniku VTÚ uspět ve výběrovém řízení s vozidlem SABRE zejména proti vozidlu, které sám Kašpárek v minulosti armádě doporučil jako nejvhodnější řešení, bude 100%? Podezření z Kašpárkova střetu zájmů v této věci formuloval opakovaně poslanec a člen výboru pro obranu Ratiborský: „Jde tam o podezření ze střetu zájmů právě kvůli studii, za kterou byl v minulosti pan Kašpárek odpovědný.“

7) Cítíte zvýšený tlak ze strany zřizovatele nebo jiných subjektů na některé projekty (které)?

Jiří Kašpárek: Necítím žádný tlak z žádné strany.

Personální řízení na Ministerstvu obrany nabralo velmi podivný směr. Po náhlém a rozporuplně vysvětlovaném odvolání úspěšného ředitele Novotného v listopadu 2022 došlo k odvolání či odchodu dalších vysoce postavených manažerů a nyní obchodního a marketingového ředitele Petra Kováře. Samotné odvolání Novotného vysvětloval výboru pro obranu tehdejší náměstek Říha, který měl státní podniky v gesci. V únoru ale svůj post sám v tichosti opustil a zamířil do mise při OBSE ve Vídni, v nápadné časové shodě s tím, že soud potvrdil pokutu pro ministerstvo ve výši 550 milionů korun od ÚOHS za nevypořádání připomínek společnosti Leonardo ve věci akvizice víceúčelových vrtulníků. To dávala v minulosti z pozice šéfky výboru pro obranu Říhovi za vinu současná ministryně Černochová.

Kašpárka představil výboru pro personální nominace 31. ledna 2023 první náměstek ministryně Šulc. Ten do začátku roku 2022 podnikal společně s Jiřím Sauerem. Sauer nyní dostal od MO zakázku na 24 vozidel Supacat pro 601. skupinu speciálních sil bez výběrového řízení v hodnotě až 2 miliardy korun, a je více než pravděpodobné, že se bude ucházet také o zakázku na 159 vozidel pro 43. výsadkový pluk, za více než 5,6 miliardy. Bude v ní soutěžit mj. s VTÚ, v jehož čele stojí Jiří Kašpárek, který o sobě podle Petra Kováře říká, že požívá neomezené podpory nejužšího vedení ministerstva, a který doporučil armádě jiné vozidlo, než jaké jí z pozice ředitele VTÚ bude nabízet ve výběrovém řízení.