Středoškoláci ztrácejí zájem o matematiku, ČVUT a UK chtějí trend obrátit

Zdroj foto: Pixabay.com (free for commercial use)
Proč je matematika kriticky důležitá v našich životech a jak její využití ukázat žákům ve škole – to je hlavní motivace, proč vznikl seminář pro učitele Matematika pro život. Už pošesté jej v lednu 2024 pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Českého vysokého učení technického v Praze společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Jednodenní kurz je určen všem milovníkům matematiky, učitelům v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zúčastnit se mohou i studenti nebo veřejnost.

Program vždy zajišťují přední odborníci zabývající se aplikací matematiky v nejrůznějších oblastech. V předchozích letech jsme si ukázali, jak matematika pomáhá v lingvistice, a trochu tak podkopali zažité klišé, že buď musí mít člověk hlavu na matematiku, nebo na jazyky. Václav Moravec, moderátor pořadu Otázky V. M., představil posluchačům robotickou žurnalistiku.

„Snažíme se středoškolským pedagogům představit alespoň rámcově různé aplikace matematiky a doufáme, že získané poznatky budou nějak moci zakomponovat do své výuky například jako motivaci pro různá témata probíraná na školách,“ říká jeden z organizátorů akce doc. RNDr. Jan Vybíral, Ph.D. „Naše odbornost je aplikovaná matematika, a ne pedagogika, a proto se nesnažíme učitelům říkat, jak a co mají učit, ale snažíme se nabídnout zajímavá témata,“ doplňuje doc. Vybíral.

Akci pořádáme i z toho důvodu, že školy dlouhodobě bojují s úbytkem studentů a studentek, kteří se matematice věnují. Konkrétně na grafu z dat společnosti Cermat je vidět, jak v posledních deseti letech klesá zájem o maturitní zkoušku z matematiky. Ještě v roce 2014 si ji vybralo 36 % středoškoláků, letos už jen 17,8 %.

Matematika je přitom všude kolem nás. Bez ní by nefungovaly peníze a bankovní systémy, průmysl, doprava ani počítače. „Význam logického myšlení, matematiky a jejího správného užití v běžných životních situacích i v jiných vědních disciplínách nepřetržitě narůstá. Ať už jde o orientaci v záplavě různorodých informací, vývoj nových materiálů či léků nebo analýzu algoritmů strojového učení, principy matematického uvažování jsou klíčem k analýze problémů, orientaci v nich a jejich úspěšného řešení,“ říká doc. Vybíral.

FJFI ČVUT pořádá akci společně s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy – i díky tomu má seminář certifikát Ministerstva školství ČR, a je tak zařazený do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Zúčastnit se ho mohou i další zájemci. „Ohlasy jsou tradičně velmi pozitivní. Řada účastníků se na akci pravidelně vrací. Také v anketě opakovaně kladně hodnotí zajímavost přednášek a přínos celé akce,“ dodává doc. Vybíral.

V předchozích letech převyšoval zájem kapacitu, proto je třeba se předem registrovat.

Zdroj: Tisková zpráva ČVUT