Strana Demokrati odmieta brutálny zásah do životného prostredia v Bratislave kvôli nezmyselnej výstavbe prístavu

Zdroj foto: FB Michal Kiča

Strana Demokrati dôrazne odmieta brutálny zásah do životného prostredia v Bratislave v dôsledku nezmyselnej výstavby nového prístavu, ktorý je presadzovaný v prospech súkromného developera Úradom pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

 

Podľa slov Michala Kiču, experta strany Demokrati na životné prostredie, hrozí, že v dôsledku absurdného zámeru developera postaviť megaprojekt prístavu s novým bazénom by mohlo byť vyrúbaných viac ako 100 000 stromov v 90 hektároch lužných lesov v chránenom území v Bratislave v lokalite Vlčie hrdlo, ktoré je aj Ramsarskou lokalitou.

„Tieto lesy majú dôležitú rekreačnú funkciu a slúžia ako prirodzená clona pred znečistením z rafinérie alebo spaľovne. Projekt nového prístavu v Bratislave by mohol obyvateľom Bratislavy v čase klimatickej krízy ubrať kľúčového spojenca a zvýšiť riziko extrémnych teplôt a sucha,“ vysvetlil Kiča. Podľa neho má projekt aj nízku dopravnú relevanciu, pretože súčasný prístav by po úpravách mohol pokryť prepravné potreby riečnej dopravy.

„Je možné, že tento zámer je spojený so zámerom developerov výmenu pozemkov v pôvodnom prístave za výstavbu nového prístavu v lukratívnej časti Bratislavy,“ poznamenal Kiča.

Kiča vyjadril svoje znepokojenie nad postupom Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Úrad nedávno rozhodol proti vôli Hlavného mesta SR Bratislavy a Ministerstva životného prostredia SR, ktoré požadovali zachovanie funkčnej zelene na tomto mieste v rámci zmien a doplnkov č. 9 územného plánu. Naopak, Úrad podporil developera a Ministerstvo dopravy SR, ktoré tento zámer aktívne presadzujú.

„Ukazuje sa, že nominant Sme rodina, predseda úradu pre územné plánovanie, zneužíva svoje postavenie v prospech developerov na úkor záujmov bratislavskej verejnosti. A keďže je neodvolateľný, mienku verejnosti neberie do úvahy,“ dodal Kiča.

Demokrati sa obrátia na prokuratúru s podnetom na preskúmanie rozhodnutia predsedu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Zároveň vyzývajú Ministerstvo dopravy SR, aby stiahlo požiadavku na výstavbu nového prístavu. Požadujú aj, aby Ministerstvo životného prostredia SR čo najskôr zverejnilo plány na prerokovanie statusu Národného parku Podunajsko, pretože lesy majú byť jeho súčasťou, čo by im poskytlo predbežnú ochranu.

Demokrati sa angažujú v zmenách zákona, ktoré by umožnili širšej verejnosti väčší vplyv na rozhodovanie a kontrolu v oblasti územného plánovania.