Štátne CARGO očakáva zisk v hodnote niekoľko miliónov eur, podpísal sa pod to Ozdravný plán riaditeľa Gona

Očakávaný hospodársky výsledok  prezradil pre média šéf štátneho prepravcu. Dodal, že účtovná závierka za prechádzajúci rok ešte nebola overená audítorom, preto ide len o predbežný výsledok. Počas auditu však vedenie neočakáva výrazné zmeny. Pre spoločnosť by to tak bolo po prvýkrát, čo sa by sa prezentovala najvyšším ziskom za uplynulých pätnásť rokov fungovania.

ZSSK CARGO oživila v prvom štvrťroku 2021 prepravné výkony. Za prvých 5 mesiacov sa spoločnosti podarilo prepraviť o 24% tovaru viac v porovnaní s rokom 2020. Z vyjadrenia štátneho nákladného prepravcu taktiež vyplýva, že jedným z dôležitých cieľov je klásť dôraz na obchodnú expanziu. Spoločnosť prechádza vnútorným procesom naštartovania. Spoločnosti sa podarilo v predchádzajúcim roku taktiež predĺžiť zmluvu s kľúčovým partnerom U.S. Steel Košice.

CARGO taktiež úspešne vyriešilo otázku efektivity vykládky tovaru a od marca 2022 bude realizovať vykládku v TKD Dobrá pri Čiernej nad Tisou  v pomocou modernej technológie, ktorou sú automatizované rotačné výklopníky, vďaka ktorým je možné náklad vyložiť omnoho rýchlejšie a lacnejšie. Ešte minulý rok totiž ZSSK CARGO pre časť vykládky používala bagre a rýpadlá. Tieto kroky majú plnú podporu slovenského ministerstva dopravy vrátane štátneho tajomníka ministerstva dopravy Jaroslava Kmeťa. Prekladisko v Čiernej nad Tisou by mohlo nabrať viac na svojom významne vďaka jeho   prekládkovej kapacity hromadných substrátov, akými sú napríklad železná ruda, uhlie a koks.  Do automatizovaných výklopníkov sa historicky investovali hromadné prostriedky. Prekládka na nich prebieha omnoho rýchlejšie s výrazne nižšími nákladmi.

Na inzertných pracovných portáloch dnes môžeme nájsť niekoľko desiatok inzerátov voľných pozícií s technickým zameraním od vlakvedúceho po elektromechanika železničných koľajových vozidiel.  ZSSK CARGO jednodznačne ľudí skôr potrebuje, než prepúšťa.

K návratu do čiernych čísel dopomohlo okrem oživenia objemu prepráv alebo ďalšieho plnenia krokov Ozdravného plánu, rozpustenie rezervy, ktorú mala mať  firma odloženú pre spor z roku 2009, v ktorom išlo o nedoplatku za nájomné v budove na Drieňovej v Bratislave. Obe strany sa mimosúdne dohodli a CARGO svoj dlho vyrovnalo.

Vedenie sa v nasledujúcom roku bude musieť potrápiť s Ďalšími výzvami, akou je trakčná elektrina, ktorá medziročne vzrástla o  18 miliónov euro. Uviedol tak v koncoročnom zhrnutí pre Ministerstvo  dopravy a výstavby SR Gono.

ZDROJ: Anton Hruška

ZDROJ FOTO: zscargo.sk