Štát chce prispievať zväzu protifašistických bojovníkov 500.000 eur!

Na snímke poloprázdne plénum poèas 65. schôdze NRSR v Bratislave v 29. apríla 2022. Poslanci Národnej rady (NR) SR pokraèujú v diskusii k žiadosti prokuratúry o vydanie súhlasu na vzatie lídra Smeru-SD Roberta Fica do väzby. FOTO TASR - Jaroslav Novák

Štát by mohol Slovenskému zväzu protifašistických bojovníkov ročne prispievať 500.000 eur, pričom by sa tento príspevok mohol každoročne zvyšovať o infláciu.

 

 

Vyplýva to z novely zákona o protifašistickom odboji, postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, ktorý do Národnej rady (NR) SR predložili nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. „Navrhuje sa v zákone pozmeniť ustanovenie, ktoré vymedzuje záväzok SR poskytovať zväzu na jeho činnosť príspevok zo štátneho rozpočtu. V rámci tohto ustanovenia sa vymedzuje, že minimálna výška príspevku je 500.000 eur, pričom štát bude každoročne túto sumu zvyšovať o výšku inflácie za prvý polrok predchádzajúceho roka,“ uviedli predkladatelia.

 

 

Poslanci pripomenuli, že zväz plní záslužné úlohy presadzovania demokratických princípov, humanizmu a zároveň vyzdvihuje pronárodný odkaz, avšak bez uznávania fašizmu, nacizmu či iných totalitných ideológií. Vyzdvihli úlohu a odkaz zväzu najmä v súčasnosti, keď sa vytráca priama skúsenosť s totalitnými režimami a na sociálnych sieťach sa šíria dezinterpretácie histórie či obdiv k rôznym súčasným či minulým autokratom. Doterajšia materiálna podpora zväzu je podľa poslancov skôr symbolickou pomocou, pričom „navyše závisí od dobrej vôle jednotlivých rezortov“. Poznamenali, že zväz ekonomicky výrazne zasiahla pandémia, ktorá obmedzila jeho možné aktivity, a tiež zdražovanie energií.

 

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk