Stále sme mladý štát a v tomto nemôžeme poľaviť, uviedla prezidentka

Na snímke prezidentka SR Zuzana Èaputová prichádza na vyhlásenie, na ktorom oznámila svoje rozhodnutie v súvislosti so schváleným protiinflaèným balíkom zákonov po sérií rokovaní s ekonomickými expertmi, sociálnymi partnermi a predstavite¾mi samospráv a ïalších organizácií v Prezidentskom paláci v Bratislave v utorok 7. júna 2022. Prezidentka Zuzana Èaputová vrátila parlamentu tzv. protiinflaèný balík. Vetuje ho vo všetkých èastiach týkajúcich sa opatrení, ktoré by mali by úèinné od januára 2023. V prípade prelomenia veta sa obráti na Ústavný súd SR. FOTO TASR - Martin Baumann *** Local Caption *** prezidentský palác príchod èestná stráž
V budovaní autority inštitúcií, ktoré sú kľúčové pre fungovanie právneho štátu a zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých ľudí, nemôžeme poľaviť.

 Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla pre TASR v súvislosti s 30. výročím vzniku Slovenskej republiky. „Stále sme mladý štát a v mnohých oblastiach musíme stále vynakladať množstvo energie na budovanie autority inštitúcií, ktoré vo väčšine starších demokracií už dávno plnia svoju rolu, ktoré sú kľúčové pre fungovanie právneho štátu a pre zabezpečenie rovnakých práv pre všetkých ľudí. Preto nemôžeme v tomto úsilí poľaviť,“ uviedla prezidentka. V kontexte svetových udalostí prezidentka vyzdvihla, že k rozdeleniu Česko-Slovenska a vzniku Slovenskej a Českej republiky prišlo mierovým spôsobom. Ocenila tiež, že Česko zostalo najbližším partnerom, spojencom a priateľom Slovenska.

„Vstup Slovenska do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie bol výsledkom zápasu o charakter štátu, o dôstojné miesto v Európe a politickú príslušnosť k Západu. Aj vďaka sile občianskej spoločnosti sme v tejto skúške uspeli a dozreli,“ myslí si Čaputová.

ZDROJ: info.sk

ZDROJ FOTO: Facebook