Spomedzi krajín V4 veria konšpiráciam najčastejšie Slováci. Voliči ktorých strán najviac?

Zdroj foto: Pixabay (free for commercial use)
Aktuálny prieskum Slovenskej akadémie vied odhalil šokujúce výsledky.

Aktuálny prieskum Slovenskej akadémie vied odhalil šokujúce výsledky.

V rámci projektu Pandelické pravdy, ktorý bol realizovaný Sociologickým ústavom Slovenskej akadémie vied (SAV) sa prišlo na to, že vo všetkých krajinách Vyšehradskej štvorky i naďalej najviac dominujú konšpiračné teórie súvisiace s pandémiou Covid-19. Výskum analyzoval problematiku konšpiračných teórii či príbehov. Už o niečo menšej popularite sa tešili antivedecké a protizápadné konšpirácie, ktorým sme spomedzi krajín verili najviac práve my.

Napriek tomu, že Covid-19 už dlhšiu dobu nefiguruje ako strašiak, v našej spoločnosti i naďalej koluje veľké množstvo dezinformácii. S teóriami o koronavírus pandémii sme najviac súhlasili s výrokmi, že “Pandémia COVID-19 bola súčasťou väčšieho plánu, ako kontrolovať spoločnosť“„Počas epidémie Covid-19 boli hlásenia o počtoch mŕtvych na koronavírus umelo nadhodnocované“ „Informácie o závažných škodlivých následkoch očkovania proti COVID-19 sú zámerne zamlčované“.

Medzi najväčších podporovateľov dezinformácii patria práve voliči súčasnej vládnej koalície. Čo sa týka vekovej kategórie, najmenej veria týmto teóriám najmladší respondenti (do 30 rokov) a ľudia s vysokoškolským vzdelaním. Ďalšou zaujímavosťou je, že vo všetkých V4 krajinách, okrem Poľska, veria dezinformáciam respondenti, ktorý pochádzajú zo zlej príjmovej domácnosti.

Protizápadné konšpirácie

Patrí nám však ešte jedno nepriaznivé prvenstvo. Spomedzi všetkých krajín dôverujeme protizápadným dezinformáciam práve my. Konkrétne sa jedná o teórie, ktoré sa zaoberajú mimovládnymi organizáciami, gender ideológiou a biologickými zbraňami na Ukrajine. Dôverčivosť u nás narastá s vekom a veľmi výrazne súvisí s volebnými preferenciami, pričom voliči súčasnej koalície im dôverujú najviac.

Ako uvádza Robert Klobucký, zo Sociologického ústavu SAV, vo všetkých krajinách V4 je dôležitým faktorom súvisiaci s príklonom ku konšpiráciam, politické preferencie. Dokonca sú dôležitejšie ako vzdelanie či sociálne zázemie. SAV tak konštatuje, že konšpirácie sú úzko prepojené s politickým prostredím.