Spoločne s ministrami sme sa jednotne zhodli na potrebe zmien vo vízovej politike, informuje Roman Mikulec

ZDROJ FOTO: FB Roman Mikulec

Minister vnútra  vnútra Roman Mikulec rokoval v Bruseli na Rade ministrov pre vnútorné záležitosti. Ministri sa zhodli na potrebe zmien v oblasti vízovej politiky. ,,Spoločne s ministrami sme sa jednotne zhodli na potrebe zmien vo vízovej politike,“ informuje na svojej sociálnej sieti.

,,Európa potrebuje jasné kritériá, v krátkom časovom horizonte pozastavenie výnimiek a monitorovanie tretích krajín. Jasná zhoda padla na harmonizácií vízovej politiky krajín západného Balkánu s EÚ,“dodal.

V bezvízovom režime s EÚ je 61 tretích krajín, ministri sa zhodli, že bude potrebné identifikovať prioritné. Jasná zhoda padla aj na potrebe harmonizácie  vízovej politiky EÚ s krajinami západného Balkánu. V problematike nelegálnej migrácie bola podčiarknutá potreba úzkej spolupráce s tretími krajinami pôvodu a tranzitu a tiež jasný spoločný postup v boji proti prevádzačom.

Minister vnútra Roman Mikulec informoval o kontinuálnom postoji slovenského rezortu vnútra. „Dôležité je posilnenie riadenia vonkajších hraníc Európskej únie, väčšie zapojenie Frontexu či odstránenie kontrol na vnútorných hraniciach, ktoré majú byť až krajným riešením. Informoval som tiež o našej spoločnej medzinárodnej spolupráci pri ochrane vonkajšej hranice, opätovne som zdôraznil potrebu sprecizovania návratovej politiky,“ povedal minister. Ministri tiež podporili význam efektívnych návratov pre fungovanie dôveryhodnej migračnej politiky.

Venovali sa aj bezpečnostným aspektom spojených s vojnou Ruska proti Ukrajine, tiež  situácii v Moldavsku. Minister  vnútra Roman Mikulec podporil vysielanie policajných expertov do civilných misií  a pripomenul ich misiu v uplynulých mesiacoch na Ukrajine.

V nadväznosti na stretnutie ministrov vnútra sa konalo v piatok  10. marca 2023  plenárne zasadnutie Centra podpory EÚ pre vnútornú bezpečnosť a riadenie hraníc, ktorého sa zúčastnila aj moldavská ministerka vnútra Anna Revenco. Témou rokovania  bola výmena poznatkov a posilnenie strategických a odborných znalostí EÚ a Moldavska v oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.

Minister vnútra Roman Mikulec zároveň Moldavsku v krátkom bilaterálnom dialógu s ministerskou vnútra vyjadril  podporu a solidaritu. Konferencia upozornila na existujúcu hrozbu na vonkajších hraniciach EÚ, ktorej musia venovať všetky členské štáty v EÚ pozornosť pre zachovanie bezpečnosti v celej EÚ.

 

 

 

 

ZDROJ: minv.sk/Facebook.com/RomanMikulec

ZDROJ FOTO: Facebook.com/RomanMikulec