Společnost BAE SYSTEMS, která má české a slovenské armádě dodat BVP za desítky miliard korun, ke svým korupčním kauzám mlčí

Poté, kdy vláda rozhodla, že bez výběrového řízení MO osloví švédskou vládu a pokusí se vyjednat nákup vozidel od BAE SYSTEMS, jsme se v redakci podívali na minulost této společnosti, a z množství otevřených zdrojů zahraničních i českých na nás vypadlo množství korupčních kauz, podezření z korupce, z nichž to nejvýznamnější se týká České republiky a Gripenů. Publikovali jsme na tato témata několik článků, a chtěli jsme dát prostor k vyjádření také českému zástupci společnosti BAE SYSTEMS, panu Aleši Výbornému.

Zajímalo nás především, zda se neobává, že z těchto kauz plyne pro BAE SYSTEMS určité reputační riziko, a že vláda může při pohledu na výčet problémů, kterými společnost prošla, své rozhodnutí změnit. Stejně jako před více než měsícem na NATO Days jsme byli odmítnuti a BAE SYSTEMS ke svým korupčním kauzám mlčí.

„Já se s váma vůbec nechci bavit potom, co o mně a o naší společnosti publikujete, aniž byste se nás dopředu zeptali, nebo si ověřili některá fakta. Takže nezlobte se. Já se s váma vůbec nechci bavit. Protože po tom, co vy děláte, to není novinařina, to je prasárna, takže prostě bohužel. Až se začnete chovat jako novináři, budu se bavit, ale do té doby ne. Nějdřív, když o něčem píšu, tak si to ověřím u obou stran, a ne že prostě něco napíšu, aniž bych se zeptal těch dotyčných lidí,“ odmítl šéf českého zastoupení BAE SYSTEMS Aleš Výborný naši žádost o rozhovor v průběhu Future Forces Forum.

Otázky jsme mu zaslali předem. Nevysvětlil nám ani, o jaké „druhé straně“ ve své odpovědi, kterou vidíte v přiloženém videu, vlastně mluví. Série článků o korupčních kauzách BAE SYSTEMS je opřena o informace, které v průběhu mnoha let vycházely v řadě zahraničních i českých médiích, a které jsou kromě dalšího také zmíněny v článku na internetové encyklopedii Wikipedia. Nejde o nové informace, nejde o investigativní zjištění naší redakce. My jsme pouze, na rozdíl od všech ostatních médií, nechtěli přejít minulost mezinárodního koncernu mlčením.

Připomněli jsme v obecné míře případy, kterých bylo opravdu mnoho a v mnoha zemích. Kromě České republiky se týkaly také Slovenska, Maďarska, Rumunska, Polska, Tanzánie či Jihoafrické republiky, Indie a Indonésie. To jednak, bez ohledu na různorodost a složitost případů, naznačuje, že postupy BAE SYSTEMS nebyly v pořádku, což na několika místech konstatovaly i soudy, jednak to vede k otázce, zda byla přijata nějaká opatření, aby se tyto situace nemohly opakovat. Chtěli jsme panu Výbornému dát prostor, aby tato opatření představil. Odmítl této příležitosti využít.

Aleš Výborný osobně byl u zakázky nákupu a v konečném důsledku pronájmu stíhaček Gripen. BAE SYSTEMS v tomto případě ve výsledku částečně přiznala vinu a zaplatila mimosoudně ve Spojených státech mimořádně vysokou pokutu. Šlo tehdy o určitou formu kompenzace za to, že americké společnosti musely opustit český tendr na nadzvukové letouny. Chtěli jsme se zeptat, zda nejsme dnes vlastně v podobné situaci, protože tendr na BVP byl zrušen a BAE SYSTEMS dostává možnost dodat svůj produkt bez výběrového řízení.

Pan Výborný nás vyzval, abychom si napřed ověřili fakta a dali prostor k vyjádření druhé straně. Fakta ověřená máme, odkazujeme ve svých článcích na zdroje. Nejde o žádné zákulisní zprávy, ale o novinové články mnoha deníků nejen z České republiky, které se jim velmi intenzívně věnovaly. Nešli jsme nyní za panem Výborným, aby vyvracel případy podezření z korupce v Tanzánii nebo abychom diskutovali o jeho zdůvodnění, proč BAE SYSTEMS musela zaplatit ve Spojených státech pokutu. Chtěli jsme vědět, zda vnímá reputační riziko, které z těchto kauz pro společnost, kterou zastupuje, plyne, a jaká opatření BAE SYSTEMS přijala, aby se podobná podezření v budoucnu, a zejména nyní v České a Slovenské republice, nemohla objevit znovu.

A v neposlední řadě jsme mu chtěli dát znovu možnost odpovědět na nejasnosti týkající se jeho podnikání ve společnostech AmaVictu s.r.o. a AmicusVerus s.r.o. a poněkud nepřehlednou vlastnickou strukturu firem, a které nezveřejňují účetní závěrky, ač jim to ukládá zákon. Ani tyto informace nejsou žádným tajemstvím. Nepotřebovali jsme ověřit fakta. Společnosti pana Výborného skutečně účetní závěrky nezveřejňují. Ve vztahu k výše uvedenému nás zajímalo, zda takový přístup není v rozporu s etickými standardy BAE SYSTEMS. Byli jsme ovšem opět odmítnuti.

ZDROJ: Pavel Liška

ZDROJ FOTO: army.cz