Splní Slovensko plány, ktoré boli súčasťou Operačného programu integrovaná infraštruktúra?

BRATISLAVA – Vicepremiérka a ministerka pre informatizáciu Veronika Remišová (Za ľudí) prišla do úradu hlavne s protikorupčnou agendou v oblasti digitalizácie, táto problematika je však oveľa širšia. Ak chce robiť veci férovejšie, transparentnejšie a efektívnejšie, treba na to realizovať projekty a vykonávať investičnú činnosť. Tá sa však doteraz nerozbehla a Slovensko tieto projekty nerealizuje. Mnohé sú preto v značnom riziku, či sa stihnú realizovať a či pre ne neprepadne časť eurofondov. Upozornil na to prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS) Emil Fitoš.

„Keďže sa nám kráti programové obdobie, dostávame sa do rizika, že sa nesplnia plány, ktoré boli súčasťou Operačného programu integrovaná infraštruktúra (OPII). Tie hovorili o veľkom objeme investícií do informatizácie – boli to stovky miliónov eur,“ poznamenal Fitoš. Väčšina projektov je podľa jeho slov stále v štádiu obstarávania a mnohé z nich sú v značnom riziku. V zásobníku pritom bolo podľa Fitoša dostatok projektov, avšak počas prvého polroka tejto vlády Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR iba prehodnocovalo tieto projekty a v októbri minulého roka prišlo s univerzálnymi požiadavkami, ktorými sa majú IT projekty riadiť. „Medzitým uplynul ďalší rok a tie projekty sa ešte stále nerealizujú. Niektoré sa obstarávajú, niektoré už vypadli zo zásobníka projektov a riziko nečerpania je možno aj dvojnásobné oproti letu, keď sa spomínalo číslo 120 miliónov eur,“ dodal. Pri hodnotení pôsobenia Remišovej ako ministerky Fitoš vyzdvihol, že podľa neho správne identifikovala potrebu posilnenia kapacít na strane štátu pre realizáciu IT projektov. „To je správne, ale zároveň je to veľmi ťažké, lebo je to sizyfovská práca,“ okomentoval Fitoš s tým, že hneď v prvom roku tejto vlády odišlo niekoľko kľúčových ľudí z manažérskych postov v štátnom IT a takéto pozície sa ťažko nahrádzajú.