Špeciálne operácie so zameraním na prehĺbenie spolupráce s partnerskými jednotkami Síl

Operácie so zameraním na špeciálny prieskum a akciu v civilnom zastavanom prostredí pod velením žilinského 5. pluku špeciálneho určenia boli hlavným cieľom medzinárodného cvičenia Combined Effort 2022 (COEF22).

 

 

Podľa hovorcu Síl pre špeciálne operácie Ozbrojených síl (OS) SR Mária Pažického sa uskutočnilo v prvej polovici septembra na východe Slovenska.
Doplnil, že na cvičení participovali príslušníci Síl pre špeciálne operácie (SOF), reprezentovaní 5. plukom špeciálneho určenia, poľskej Jednostky Wojskowej Komadosów a členovia košického pohotovostného policajného útvaru. K sekundárnym cieľom patrilo precvičenie a demonštrácia spôsobilostí skupín špeciálneho určenia. „Ďalej prehĺbenie spolupráce s partnerskými jednotkami Síl pre špeciálne operácie, rozšírenie a preverenie pripravenosti súčastí SOF a precvičenie reakcie štátnych bezpečnostných zložiek na možnú hrozbu,“ priblížil veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia Peter Žochňák. Cvičenie COEF 22 bolo podľa neho historicky prvým v podmienkach Slovenskej republiky, ktoré možno označiť za medzinárodné a zároveň medzirezortné. „Na strane armádnych jednotiek poukázalo na dôležitosť kooperácie a koordinácie všetkých skupín v priestore operácie. Košickí kukláči si zas precvičili postupy na ochranu cieľa – chránenú osobu a identifikáciu a elimináciu skupín v priestore operácie,“ dodal veliteľ žilinských špeciálov.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk