Sovenská akadémia vied sa rozhodla vyštvať Blahu zo svojich radov: Vyzývajú, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie!

Slovenská akadémia vied (SAV) je znepokojená nárastom netolerancie a agresivity v spoločnosti. Od takýchto prejavov sa dištancujú a dôrazne ich odsudzujú, a to aj v prípadoch, ak sa takéhoto konania dopúšťajú jej zamestnanci. Ľuboš Blaha už reagoval.

Akadémia  zverejnila vyhlásenie, ktoré podporuje väčšina štatutárnych zástupcov vedeckých pracovísk SAV. Vyzývajú poslanca Národnej rady SR Ľuboša Blahu, aby okamžite ukončil svoje pôsobenie v akadémii. Blaha totiž  podľa nich opakovanie a hrubo nerešpektuje etické štandardy vedca a zneužíva slobodu prejavu. „Pripomíname, že uvedený kolega bol opakovane upozorňovaný na svoje nevhodné správanie. Bez akejkoľvek sebareflexie dotyčného. Plne stojíme za vyjadreniami Etickej komisie SAV,“ uvádza sa vo vyhlásení.

Etická komisia SAV okrem iného k Blahovmu správaniu sa konštatovala, že postavenie vedca sa viaže na istú zodpovednosť vyplývajúcu z členstva v akademickej komunite.

„Tejto zodpovednosti sa nemožno zbaviť ani pri paralelnom výkone inej funkcie/iného povolania. Člen akademickej obce musí primerane zachovávať isté štandardy správania sa aj v prípade výkonu neakademickej funkcie. Vo všeobecnosti možno legitímne očakávať, že vedec bude politickú diskusiu kultivovať, nie degradovať.“

Ľuboš Blaha (Smer-SD) uviedol, že zo Slovenskej akadémie vied (SAV) ho nevyštvú. Tvrdí, že ho môžu upáliť, zatvoriť a prenasledovať, ale svoju slobodu slova si vziať nedá. Reagoval prostredníctvom sociálnej siete. Výzvu na okamžité ukončenie svojho pôsobenia v SAV považuje za ďalší znak politizácie akademických inštitúcií a fašizácie slovenskej spoločnosti.

„Som slobodný človek a mám právo na svoje ľavicové názory. Za svoju politickú činnosť sa nezodpovedám SAV, ale jedine občanom SR, ktorí mi dali dôveru v parlamentných voľbách,“ uviedol Blaha.

ZDROJ: FB

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk