Smer-SD sa snaží o zmenu. Predložil novelu zákona na riešenie valorizácie dôchodkových dávok

Poslanci opozičného Smeru-SD Robert Fico a Ján Richter predložili na rokovanie Národnej rady (NR) SR novelu zákona o sociálnom poistení. Chcú ňou dočasne zabezpečiť primeranejšie a akceptovateľnejšie zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazovej renty.

Právnou normou by sa malo plénum zaoberať na schôdzi od 15. marca. Na základe predloženej novely by sa mala ustanoviť minimálna miera valorizácie vyjadrená ako pevná suma určená 3 % z priemernej mesačnej sumy príslušnej dôchodkovej dávky vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku ako prechodná súčasť mechanizmu na zvyšovanie dôchodkových dávok a úrazovej renty.

Predkladatelia sú presvedčení, že aktuálny makroekonomický vývoj na Slovensku si naliehavo žiada reakciu zákonodarcov vo forme pomoci pre jednu z najzraniteľnejších skupín občanov, ktorou sú poberatelia dôchodkových dávok. Poukázali na to, že miera valorizácie dôchodkov na rok 2022 je len vo výške 1,3 %, pričom tento rast je podľa nich zanedbateľný v porovnaní s aktuálnou mierou dôchodcovskej inflácie.

Podotkli tiež, že keďže podľa výpočtov bude následne v roku 2023 valorizácia vychádzajúca zo zaužívaného mechanizmu spätného prepočtu, tzv. dôchodcovskej inflácie (medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov) na úrovni 8,3 %, predkladaný návrh má ambíciu riešiť prioritne aktuálnu krízovú sociálnu situáciu poberateľov dôchodku a súvisiacej úrazovej renty práve do konca roka 2022.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk