Slovensku hrozí nedostatok chleba a pečiva!

Bez zásahu vlády pri cenách energií hrozí nedostatok chleba a pečiva, tvrdí Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC). 


Výšky faktúr, ktoré momentálne dostávajú malí a strední pekári, cukrári a cestovinári, sú štvor- až desaťkrát vyššie než minuloročné. Podľa predsedu predstavenstva zväzu Milana Lapšanského hrozí v dôsledku novoročného šokového nárastu cien elektrickej energie priam historická vlna zatvárania malých a stredných pekární. „Zároveň máme informácie, že niektoré obchodné reťazce začínajú rušiť „pece na dopekanie mrazených polotovarov“, pretože náklady na ich prevádzku vysoko presahujú ceny hotového čerstvého pečiva zo skutočných slovenských pekárni. Kombinácia tejto situácie môže spôsobiť, že na Slovensku vznikne bezprecedentný nedostatok základných potravín ako sú chlieb a pečivo a ďalší nárast dovozu,“ uviedol. SZPCC o tom informoval v tlačovej správe. Pekárenská výroba nedokáže fungovať bez plynu a elektrickej energie. 


Mechanizmus kompenzácií cien elektrickej energie na rok 2023 však dosiaľ nebol zverejnený, a to napriek jednoznačným deklaráciám predsedu vlády a ministra financií, a tiež napriek tomu, že vláda podmienila podporu pre podniky schválením štátneho rozpočtu. SZPCC požaduje bezodkladné zverejnenie kompenzačných schém. Žiada tiež, aby boli čo najskôr spustené, a zároveň požaduje, aby boli vytvorené ďalšie formy pomoci pre malé a stredné podniky. Podľa Lapšanského by si politici, ktorí sú momentálne poverení riadením štátu, mali uvedomiť, že hoci je pre nich aktuálnou prioritou udržanie sa pri moci a stanovenie termínu predčasných volieb, stále ich platia podnikatelia a obyvatelia štátu. „Ich pracovný kontrakt trvá. Ak sa nebudú venovať riešeniu energetickej situácie malých a stredných podnikov, ktoré tvoria väčšinu zo všetkých pekární, cukrární a cestovinární Slovenska, vytvárajú obrovský problém nielen v zásobovaní obyvateľstva základnými potravinami, ale aj skokovým nárastom nezamestnanosti v regiónoch,“ povedal. SZPCC združuje výrobcov z celého Slovenska. Zahŕňa temer 500 členov vo všetkých slovenských regiónoch, od veľkých pekární až po SZČO. Jeho členovia každý deň zabezpečujú väčšinu spotreby chleba, pečiva, cukrárskych výrobkov i cestovín Sloveniek i Slovákov. Členstvo zväzu zamestnáva viac než 12-tisíc pracovníkov.


ZDROJ: webnoviny.sk
ZDROJ FOTO: Facebook