Slovensko prehralo spor na Súdnom dvore EÚ!

Plugin Seznam SSP
Tento typ reklamy nemůže být zobrazen s využitím shortcode

Slovensko v spore o ochranu hlucháňa hôrneho porušilo smernice o biotopoch a vtáctve. V stredu to oznámil Súdny dvor EÚ v Luxemburgu. V celom rozsahu vyhovel žalobe o nesplnenie povinnosti podanej eurokomisiou. Informuje o tom spravodajca TASR v Bruseli.

Slovensko podľa súdu nepodrobilo plány a projekty s významným vplyvom na územia, kde žije hlucháň, primeranému posúdeniu vplyvov, neprijalo ani potrebné opatrenia na ochranu biotopov hlucháňa. Problémom je napríklad neposudzovanie programov starostlivosti o lesy či náhodnej ťažby dreva.

Súdny dvor EÚ dospel k záveru, že Slovensko neprijalo vhodné ochranné opatrenia na zabránenie tomu, aby v dôsledku činností hospodárenia v lesoch, ako je intenzívna ťažba dreva na veľkých plochách a používanie pesticídov na boj proti podkôrnemu hmyzu v územiach sústavy Natura 2000, dochádzalo k poškodzovaniu biotopov hlucháňa hôrneho.

Európska komisia (EK) dostala v roku 2017 viacero sťažností na nadmernú ťažbu dreva v 12 územiach sústavy Natura 2000 vyhlásených na ochranu hlucháňa hôrneho na Slovensku, ktorá mala mať vplyv na jeho ochranu. EK následne podala na Súdny dvor EÚ žalobu na Slovensko za porušenie smerníc o biotopoch a o vtáctve.

ZDROJ: teraz.sk
ZDROJ FOTO: touchit.sk