Slovensko má záujem rozvíjať susedské vzťahy! Ambíciou slovenského predsedníctva je presadzovať spoluprácu vo V4

Slovensko v roku 2022 prevezme predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4) aj v Slavkovskom formáte (S3). Aj v tomto roku plánuje upevňovať a rozvíjať dobré vzťahy v susedstve. Vyplýva to z návrhu zahraničnej a európskej politiky SR v roku 2022.

Ambíciou slovenského predsedníctva vo V4 je presadzovať spoluprácu v oblastiach, kde všetky štyri krajiny dokážu nájsť zhodu a priniesť pridanú hodnotu občanom. „Preto sa zameriame na oblasti a témy, ktoré pomôžu hospodárskej obnove, zlepšia prepojenia medzi našimi krajinami a podporia trvalú udržateľnosť. Slovenské predsedníctvo bude plne podporovať aktivity Medzinárodného vyšehradského fondu. Osobitný dôraz sa bude klásť na prezentáciu V4 ako kultúrneho priestoru v Európe,“ uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR v dokumente. Líderstvo v S3 plánuje Slovensko zamerať na spoluprácu v sektorových otázkach (zdravotníctvo, doprava, energetika), v oblasti medzinárodného práva, ako aj v zahraničnopolitických a európskych témach. „Vrátane podpory politiky rozširovania EÚ o krajiny západného Balkánu,“ spresnilo MZVEZ. Rezort konštatuje, že stabilita a úroveň susedských vzťahov majú priamy vplyv na dianie a vývoj na Slovensku, preto sú základným východiskom zahraničnej politiky SR. Podľa návrhu bude Slovensko pokračovať v kultivovaní nadštandardných vzťahov s Českom po nástupe novej českej vlády. Dôležitá bude realizácia ôsmeho spoločného zasadnutia vlád. „Úzko budeme koordinovať predsedníctvo Slovenska vo Vyšehradskej štvorke a Slavkovskom formáte s českým predsedníctvom Rady EÚ,“ uvádza sa v správe. Zároveň bude Slovensko pokračovať v rozvoji intenzívnej spolupráce s Rakúskom, zamerať sa chce aj na rozvoj bilaterálnej pozitívnej agendy s Poľskom.

Strategický prístup SR k Ukrajine zostane nezmenený. Naďalej bude podporovať jej suverenitu a územnú celistvosť, ako aj jej európske a euroatlantické ašpirácie. „V bilaterálnej rovine budeme presadzovať zachovanie vysokej úrovne medzivládnych kontaktov vrátane obnovy zasadnutí medzivládnych slovensko-ukrajinských komisií a pripravíme program rozvoja dvojstranných vzťahov s dôrazom na pomoc Ukrajine pri implementácii Dohody o pridružení EÚ – Ukrajina,“ uvádza sa v správe. Slovensko sa bude tiež naďalej snažiť o budovanie konštruktívnych vzťahov s Maďarskom založených na vzájomnom rešpekte a otvorenej komunikácii. „Budeme aj naďalej venovať pozornosť programom maďarskej vlády realizovaným na Slovensku, ktoré musia rešpektovať existujúce bilaterálne rámce spolupráce. Využijeme potenciál zmiešaných medzivládnych komisií na prehĺbenie pozitívnej agendy medzi našimi krajinami,“ uvádza sa v návrhu.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: archív teraz.sk