Slovensko bude mať od roku 2023 novinku! Zavedie nové celoslovenské evidenčné čísla

Skratky okresov zmiznú z evidenčných čísel vozidiel (EČV) až od 1. januára 2023. Vyplýva to z návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá je v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní. Rezort ňou reaguje na posun termínu vydávania nových EČV schválený ešte v októbri 2021 v parlamente.

Predmetná novela zákona o cestnej premávke mala pôvodne nadobudnúť účinnosť 1. marca 2022, v auguste preto rezort vnútra upravil vyhlášku. V októbri však Národná rada SR upravila účinnosť novely na 1. januára 2023. Cieľom návrhu vyhlášky je preto posunúť termín, keď sa z vyhlášky vypustí časť, ktorá ustanovuje označenia (skratky) jednotlivých okresov na účely určovania a prideľovania evidenčných čísel vozidiel. Skrátené medzirezortné pripomienkové konanie zdôvodnil rezort naliehavosťou úprav. „Riadne medzirezortné pripomienkové konanie neumožňuje zabezpečiť posunutie dátumu účinnosti, pričom v prípade jeho neposunutia by vyhláška v rozpore s účinným znením zákona neustanovovala označenie okresov uvádzaných na tabuľkách s evidenčným číslom,“ uviedlo ministerstvo. Tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) bude podľa predmetnej novely zákona o cestnej premávke prenosná z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Zavedú sa celoslovenské evidenčné čísla, na ktorých už nebude skratka okresu.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: trend.sk