Slovensko bojuje s nárastom cien! Štátny dopravca zaplatí mastnú sumu za trakčnú elektrinu

Pre niekoho môže byť pojem trakčná elektrina úplnou neznámou.  Na železniciach je však veľmi dôležitou komoditou. Prechádza totiž vedeniami, ktoré lemujú železničné trate a pre pohon elektrických vlakových súprav je absolútne nevyhnutná. Na Slovensku ju využívajú úplne všetci dopravcovia. Čiže štátni, súkromní, nákladní ale aj osobní. Tu sa dostávame ku kľúču ekologizácie železničnej dopravy. Sú ním práve elektrické lokomotívy. Keď ich totiž porovnáme s naftovými lokomotívami, zistíme, že majú v podstate nulové emisie.

Dochádza síce k rastu spotreby elektriny, nakoľko sa zvyšuje elektrifikácia úsekov a novými modernými lokomotívami vo vozových parkoch nákladných aj osobných dopravcov, ale z ekologického hľadiska sa to vyplatí. Vzhľadom k tomu, že elektrina sa stáva stále väčšou a väčšou položkou v hospodárení dopravcov, je akýkoľvek nárast cien energií z hľadiska železničných dopravcov veľmi dôležitou a citlivou témou.

Správu železničnej infraštruktúry na Slovensku má na starosť štátna firma ŽSR (Železnice Slovenskej republiky). ŽSR je, okrem koľajových tratí, zodpovedná aj za elektrické vedenia. Distribúciu trakčnej elektriny  zastrešuje ako dodávateľ prostredníctvom svojej organizačnej zložky Železničná energetika.

Prehľad situácie z roku 2021 poskytol predseda predstavenstva spoločnosti ZSSK CARGO formou koncoročného rozhovoru, zo série rozhovorov s ľuďmi, ktorí vedú organizácie spadajúce pod Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. 

Predseda predstavenstva spoločnosti ZSSK CARGO, Roman Gono, priblížil plány CARGA na rok 2022, ktoré budú pre štátnu spoločnosť obrovskou výzvou. Prečo? Cena za trakčnú elektrinu totiž urobí v rozpočte štátneho dopravcu veľkú dieru. Konkrétne v hodnote 18 000 000 eur. “Ceny na trhu sa absolútne zbláznili. Cena elektriky atakuje historické maximá. Cena, ktorú sme zaplatili za tento rok sa približuje k tridsiatim miliónom. Na budúci rok podľa plánu a podľa ceny, ktorú sme dostali je 48 miliónov. Na jednej jedinej položke, a to je cena trakčnej elektriny je nárast o 18 miliónov eur, čo je obrovská rana, ktorú musíme nejakým spôsobom vyriešiť a nedokážeme to vybalansovať vo vlastnom hospodárení, a preto sme oslovili všetkých zákazníkov, bohužiaľ aj tých, kde máme kontrakty uzatvorené na rok 2022, že musíme túto cenu aktualizovať o navýšenie konkrétne tejto jedinej položky. Už nemáme kam ustúpiť. Z hľadiska nákladov sme spoločnosť zefektívnili. Musíme sa pozerať na výnosovú stránku, a to je tak obrovský skokový nárast, že sa nedal predpokladať.” 

zdroj: Anton Hruška

ZDROJ FOTO: Facebook Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.