Slovenskí chemici vynašli nový ekologický druh plastu

Zdroj foto: Pixabay (free for commercial use)
Rozložiteľné plasty, ktoré nestoja veľa už nemusia byť len hudbou budúcnosti, a to vďaka vedcom zo Slovenskej akadémie vied (SAV).

Rozložiteľné plasty, ktoré nestoja veľa už nemusia byť len hudbou budúcnosti, a to vďaka vedcom zo Slovenskej akadémie vied (SAV).

Nie je žiadnou novinkou, že sa plastový odpad stáva čoraz viac akútnym problémom pre svetovú ekológiu. Na dennej báze sa s plastovými výrobkami stretávame všade. Plastový príbor, fľaše, obaly či sáčky. Po jednorazovom použití ich vyhodíme do koša a už ich nikdy neuvidíme. Tieto predmety po zbere putujú do spaľovne, na skládku odpadu či na recykláciu.

Hmota, ktorá vzniká recykláciou však už nie je dostatočne kvalitná, aby mohla byť opätovne sama o sebe využitá. Tá sa totiž použije len ako prímes na výrobu nových produktov. Problémom však je, že do tohoto procesu aj naďalej musí vstupovať nanovo vyrobený plast, uvádza Viemviac.

Ako odpoveď na enviromentálnu krízu  prudko vzrástla snaha o  vynájdenie biologicky odbúrateľného a ekologického materiálu. Odborníci zo Slovenskej akadémie vied priniesli novú receptúru biodegradovateľného a kompostovateľného polymerného materiálu.

„Pri použití nového typu kompatibilizátorov vieme vytvoriť biodegradovateľné polymérne zmesi na báze radu rozličných biodegradovateľných plastov s obsahom termoplastického škrobu až 50 %. Úžitkové vlastnosti týchto zmesí prevyšujú mechanické vlastnosti polyetylénu ako najpoužívanejšieho plastu pre obalové fólie, a to pri výrobnej cene, ktorá vie byť dokonca nižšia v porovnaní s plastami na báze fosílnych palív,“ ozrejmil profesor Ivan Chodák z Ústavu polymérov SAV.

Byť eko už nemusí byť drahé

Ako informuje SAV, v súčasnosti predstavuje využívanie biodegradovateľných plastov len niečo vyše 1% z celkového objemu plastov. Podstatnou príčinou týchto nízkych štatistík je vysoká cena v porovnaní s plastami vyrábanými z fosílnych zdrojov. Možná alternatíva je príprava zmesí s lacnými polymérovými zložkami, ako napríklad škrob vo forme termoplastickej modifikácie.

„Nový biodegradovateľný plast s termoplastickým škrobom prináša možnosť výrazného zníženia materiálových nákladov na výrobu fólií a lepšie mechanické vlastnosti, najmä pevnosť. Nesmierne nás teší, že po vyše 20-ročnom výskume biodegradovateľných materiálov prinášame ďalšie nové riešenie, ktoré prinesie úžitok pre spoločnosť a udržateľnosť pre ďalšie generácie,“ uviedol Chodák.

Na tento nový vynález je momentálne podaná národná patentová prihláška. V súvislosti s ním ponúka akadémia vied priemyselným partnerom možnosť diskusie o podmienkach využitia patentovaného riešenia pre priemyselné aplikácie. Na vývoji tejto novej receptúry sa podieľala aj firma NOVPLASTA s.r.o.

Biodegradovateľný plast je materiál vyrobený z obnoviteľných zdrojov, ako napríklad rastlinný škrob z kukurice, cukrovej trstiny či repy. Tento plast je plne degradovateľný a výsledkom rozloženia sú látky prírodného pôvodu, ako napríklad oxid uhličitý, metán či biomasa, ktoré nepredstavujú záťaž pre životné prostredie.

 

Zdroj: SAV, Viemviac.sk