Slovenské železnice majú nový diagnostický vlak: Zlepšenie stavu koľají na dohľad

Zdroj foto: ŽSR

Slovenské železnice (ŽSR) si pripísali do svojho portfólia dôležitú novinku – diagnostický vlak, ktorý bude analyzovať stav koľají na celom území Slovenska. Táto iniciatíva je súčasťou ich snahy o modernizáciu železničnej infraštruktúry a zvýšenie bezpečnosti železničnej dopravy v krajine. Diagnostický vlak, identifikuje chyby koľajníc. Bude kontrolovať kvalitu materiálu a umožní ŽSR výšiť frekvenciu meraní. Identifikuje povrchové aj vnútorné chyby, ktoré vznikli prevádzkou. Táto technológia bola predtým prenajímaná od maďarských železníc, čo predstavovalo finančnú záťaž pre ŽSR.

Kritický stav infraštruktúry slovenských koľají sa stáva čoraz zreteľnejším, čo spôsobuje oneskorenia vlakov a problémy pre cestujúcich. Tento fakt potvrdili aj České dráhy, najmä po incidente s Pendolinom v blízkosti Žiliny. Nový diagnostický vlak bude slúžiť na rýchle odhaľovanie problémových úsekov železničnej siete.

Ján Urda, riaditeľ Výskumného a vývojového ústavu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), vysvetlil: „Tento vlak prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a k odstráneniu tých pomalých ciest, ktoré nám boli vyčítané. Keďže tento vlak hľadá chyby, my ich nájdeme včas.“

Nové vozidlo je schopné týždenne diagnostikovať až 500 km koľají a plánuje sa, že každý rok bude preverovať celú sieť tratí dvakrát. Tým sa očakáva úspora finančných prostriedkov, pretože problémy budú identifikované v ranom štádiu, keď sú škody ešte menšie.

Pavol Lančarič, minister dopravy, uviedol: „Toto vozidlo značí začiatok nášho vlastného testovacieho obdobia, počas ktorého budeme školiť aj našu posádku. Máme na to približne šesť mesiacov. Po tomto období plánujeme prejsť do ostrého prevádzkového režimu.“

Kritizované trate Bratislava-Štúrovo a Čadca-Košice boli označené za najhoršie udržiavané. Železnice teraz pracujú na harmonograme opráv, ktorý je verejne dostupný na ich webových stránkach. Doteraz bola splnená tretina plánu.

Ria Feik Achbergerová, hovorkyňa ŽSR, uviedla: „Momentálne môžeme povedať, že tretina tohto zoznamu bola splnená a v nasledujúcich mesiacoch nás čaká niekoľko ďalších aktivít.“

Modernizácia železničnej infraštruktúry, vrátane nového diagnostického vlaku, je financovaná z eurofondov, čo umožnilo ukončiť drahé požičiavanie podobných zariadení z Maďarska. Táto iniciatíva posúva slovenskú železničnú sieť smerom k modernizácii a efektívnosti, čím prinesie mnoho výhod pre prevádzkovateľov a cestujúcich.