Slovenské elektrárne podnikajú kroky, ktoré sú súčasťou fyzikálneho spúšťania nového reaktora

Slovenské elektrárne (SE) v pondelok popoludní ukončili zavážanie paliva do reaktora 3. bloku jadrovej elektrárne Mochovce (EMO).

 

 

V reaktore už je 312 palivových a 37 regulačných kaziet. Správnosť zavezenia kaziet v súčasnosti kontrolujú inšpektori Úradu jadrového dozoru (ÚJD) spolu s expertmi Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), informovali v pondelok SE na svojej internetovej stránke.  Proces odštartoval zavezením prvej palivovej kazety v piatok (9. 9.) krátko po polnoci. Reaktor sa podarilo naplniť palivom o niečo skôr ako elektrárne plánovali. Pôvodne malo zaváženie trvať štyri a pol dňa. „Zavezením paliva do reaktora sa celý proces spúšťania iba začína,“ priblížili SE.  Po kontrole kaziet môžu SE pristúpiť k ďalším spúšťacím prácam, ako sú montáž reaktora, predkritické testy, dosiahnutie kritického stavu a testy fyzikálneho spúšťania. Všetky tieto kroky sú súčasťou fyzikálneho spúšťania, ktoré trvá približne šesť týždňov. Na plný výkon by sa mal reaktor dostať predbežne v januári budúceho roka.

 

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk