Slovenské diaľnice kolabujú. Ministerstvo dopravy však čaká s riešením až na rok 2026

ZDROJ FOTO: FB Ministerstvo dopravy

Slovenské cesty a diaľnice kolabujú z dôvodu niekoľkohodinových zápch a kolón. Ministerstvo dopravy však potrebnú pomoc pripravilo. Čaká s ňou ale na rok 2026. Zvládne aktuálna situácia na cestách trojročné čakanie?

Špeciálna železničná preprava, tzv. jednotlivé vozňové zásielky (JVZ), sú schopné nahradiť až 400 tisíc jázd nákladných vozidiel za rok. Aj napriek všeobecnej železničnej podpore v ostatných krajinách EÚ je však na počudovanie, že nákladná železničná doprava nie je na Slovensku konkurencieschopnejšia oproti tej cestnej. Tá je totiž spoločnosťami hojnejšie využívaná.

Cesty (prevažne 2. až 3. triedy) sú tak preťažované a dochádza aj k niekoľko hodinovým kolónam, kvôli čomu dochádza k oneskoreniam doručovania zásielok a problémom sa nevyhne ani verejnosť, ktorá z tohto dôvodu trávi zbytočné hodiny na ceste. Práve takýmto stavom napomáha spoločnosť ZSSK Cargo, ktorá ročne odbavuje približne 7 miliónov ton tovaru.

Podľa železničných expertov aktuálne už nezáleží na tom, aký typ podpory železnice dostanú. Situácia je teraz podľa nich natoľko kritická, že je potrebná akákoľvek pomoc a podpora. Slovenská železnica totiž natoľko zaostáva, že je nepomer medzi železničnou a cestnou nákladnou dopravou naozaj výrazný.

Slovensko však s týmto akútnym stavom chce bojovať. Podľa verejne dostupného dokumentu „Koncepcia a rozvoj intermodálnej dopravy Slovenskej republiky“ od Ministerstva dopravy je pomoc kolabujúcim cestám pripravená. Otázkou však zostáva, prečo chce v takejto akútnej situácii ministerstvo čakať až do roku 2026, teda do roku, kedy sa má podpora spustiť.

ZDROJ FOTO: FB Ministerstvo dopravy SR