Slováci sú za železničnú dopravu! Potvrdzujú to i prieskumy

Z prieskumov verejnej mienky o Green Deale a podpory železnice vyplynulo, že verejnosť súhlasí. Asociácia železničných dopravcov Slovenska nechala vyprracovať tento výskum a jeden z členov asociácie, ZSSK CARGO, výsledky zverejnil.

Z výskumu vyplývajä dve dôležité veci. Slováci sú takmer jednotní! Zhoda 90 percent naozaj hovorí za seba. JE naozaj potrebné znížiť počet kamiónov križujúcich slovenské diaľnice a cesty. Slováci premýšľajú jednotne aj v súvislosti s možným riešením tohto problému, ktorým je podpora nákladnej železničnej dopravy (94 %).

Ďalšou oblasťou prieskumu bola finančná podpora železnice. V tomto roku bolo pre železničnú dopravu vyčlenených 250 miliónov eur a respondenti mali zhodnotiť, či je táto suma dostačujúca. Výsledky hovoria samy za seba – 62 % opýtaných si myslí, že by sa mala zvýšiť aspoň dvakrát, 52 % povedalo, že päťnásobne. Jedna tretina opýtaných dokonca bola pre desaťnásobné navýšenie rozpočtu.

Nákladná železničná doprava je teda podľa slovenskej verejnosti riešením pretlaku kamiónov na cestách a diaľniciach. Znížili by sa emisie, ale tiež by nedochádzalo tak často k zápcham a kolónam. Priblížilo by to Slovensko k naplneniu cieľov Green Dealu. Bez podpory slovenskej vlády to však bude ťažké. Politici by sa tomuto problému mali konečne postaviť čelom!

ZDROJ: RT
ZDROJ FOTO: DENNÍK N