Slevu na pojistném využilo už 23 tis. zaměstnavatelů

Zdroj foto pixabay.com (free for commercial use)
Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro osoby, jejichž životní situace jim neumožňuje pracovat na plný úvazek. Vztahuje se konkrétně na starší 55 let, studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené a rodiče pečující o dítě do 10 let. Slevu od února uplatnilo již 23 704 jedinečných zaměstnavatelů na 98 899 zaměstnanců.

Od začátku letošního února může zaměstnavatel uplatnit slevu na pojistném za zkrácené úvazky ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců. Sleva je určena pro osoby, jejichž životní situace jim neumožňuje pracovat na plný úvazek. Vztahuje se konkrétně na starší 55 let, studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené a rodiče pečující o dítě do 10 let. Slevu od února uplatnilo již 23 704 jedinečných zaměstnavatelů na 98 899 zaměstnanců.

„Systematicky od února podporujeme vytváření pracovních pozic využívajících zkrácené úvazky a flexibilní pracovní dobu. Naším cílem je maximálně usnadnit uplatnění na trhu práce všem, kteří mohou mít obtíže s hledáním zaměstnání nebo z nějakého jiného důvodu nemohou pracovat na plný úvazek. Velmi dobrou zprávou je, že firmy tuto možnost stále častěji využívají. MPSV má nyní k dispozici exkluzivní data, která to potvrzují,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Z analýzy České správy sociálního zabezpečení ohledně uplatněných slev na pojistném od února do června vyplývá, že celkový počet jedinečných zaměstnavatelů, kteří v tomto období uplatnili slevu na pojistném, činil 23 704. Počet jedinečných zaměstnanců, pro které zaměstnavatelé tuto slevu uplatnili, dosáhl celkově 98 899. Celková částka slev na pojistném za celé pojistné období činila 415 milionů korun, a průměrný vyměřovací základ osoby, pro kterou zaměstnavatel uplatňuje slevu, dosáhl v červnu 2023 částky 22 563 korun.

„Z našich údajů vyplývá, že po zavedení slevy na pojistném vzniklo přibližně 8 tisíc nových pracovních úvazků a zhruba 85 % osob, za které je sleva uplatňována, byla v předchozím roce zaměstnána u totožného zaměstnavatele. Tento vývoj považuji za velmi dobrou zprávu směrem k pracovnímu trhu,“ přiblížil František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ.

Častěji je sleva uplatňována za ženy. Ty tvoří 73 % osob, za které je sleva uplatněna. Nejvíce zaměstnavatelů, kteří uplatňují slevu na pojistném, se nachází v Praze (pro 19 tisíc osob v období červen 2023), následují další kraje – Jihomoravský (10 tisíc) a Středočeský a Moravskoslezský (obě s 7 tisíci osobami). Nejčastěji jsou slevy na dani uplatňovány za zaměstnance starší 55 let (39 %) a zaměstnance pečující o dítě mladší 10 let (38 %). Tyto dvě skupiny tedy dohromady tvoří 77 % všech uplatněných slev.

„V Monetě jsme si vědomi toho, že diverzita a individualita přispívá k naší firemní kultuře, inovativnímu pracovnímu prostředí i k celkovému růstu naší společnosti. Aktuálně u nás poměr zkrácených úvazků k celkovému počtu našich zaměstnanců dosahuje úrovně téměř 11 procent. Z toho plných 71 % splňuje podmínky pro uplatnění slevy na sociálním pojištění. Kromě tohoto finančního aspektu má ale tento náš přístup další benefit, a to vyšší loajalitu těch zaměstnanců, kterým tyto zkrácené úvazky nabídneme. Pro zaměstnance to zase znamená větší stabilitu oproti klasické dohodě,“ přiblížil pohled z praxe předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR