Skvelý nápad? Tomáš Valášek navrhuje zaviesť rozšírený príspevok na bývanie!

Nezaradený poslanec Národnej rady SR Tomáš Valášek navrhuje zaviesť rozšírený príspevok na bývanie. Pomôcť má odhadom okolo 490 000 ľuďom, z toho 265 000 žijúcich pod hranicou rizika chudoby. Predložil preto návrh zákona o príspevku na úhradu nákladov na bývanie.

Cieľom je zavedenie novej štátnej sociálnej dávky tak, aby pomohla čo najväčšiemu počtu ľudí. Návrh tak reaguje na bytovú krízu, zhoršenie ekonomickej situácie po pandémii ochorenia COVID-19, rast cien energií i infláciu, ktoré najviac zasiahli ľudí ohrozených chudobou a nižšiu strednú vrstvu.

„Zámerom návrhu je kompenzovať zdokladované náklady na bývanie, ktoré prevyšujú 30 percent z príjmu domácnosti pričom náklady nad hranicou tzv. normatívnych nákladov nie sú kompenzované. Táto hranica zabezpečuje cielenie príspevku na domácnosti s nižšími príjmami,“ píše v dôvodovej správe k návrhu zákona.

Zámer určuje maximálnu výšku príspevku ako 20 percent príjmu v prípade osôb, ktoré nehnuteľnosť vlastnia, a 30 percent príjmu v prípade osôb v nájme. „To znamená, že zdokladované náklady na bývanie, ktoré prekračujú 50 percent príjmu v prípade osôb vlastniacich nehnuteľnosť a 60 percent príjmu v prípade osôb žijúcich v nájme, nie sú kompenzované,“ spresňuje dôvodová správa s tým, že to zabráni potenciálnym špekuláciám.

V prípade domácností s príjmom pod hranicou životného minima by mali maximálnu výšku príspevku odvodzovať podľa návrhu nie od príjmu, ale od životného minima, teda 20 percent životného minima pre vlastníkov a 30 percent životného minima pre nájomníkov. Takto koncipovaný príspevok by poberalo odhadom okolo 490 000 ľudí.

Nadobudnutie účinnosti zákona navrhuje od 1. decembra 2022, a to aj vzhľadom na predpokladaný legislatívny proces. Navrhovaný príspevok nemá nahradiť ten aktuálny v platnosti. Ľuďom, ktorí ho poberajú, by mali výšku príspevku dorovnať do výšky navrhovanej dávky.

ZDROJ: teraz.sk

ZDROJ FOTO: teraz.sk